W 2019 r. różnice cen gruntów ornych między krajami UE były ogromne i wahały się od 3500 euro za hektar w krajach bałtyckich i Europie Wschodniej do 70 000 euro w niektórych regionach Włoch i 115 000 euro za hektar w niektórych częściach południowych Niemiec.

Średnie ceny gruntów ornych w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii były najwyższe. Jednak, żaden kraj nie zbliża się do cen w Niderlandach - choć regiony w Niemczech mają jeszcze wyższe ceny. Jednocześnie istnieje grupa dużych krajów rolniczych o znacznie niższych cenach ziemi - jak np. Francja, Hiszpania, Polska i kilka innych.

Średnie ceny gruntów ornych w 2019 r. według KE wynosiły w euro/ha:

 • Niderlandy 69 632
 • Włochy 34 156
 • Irlandia 28 068
 • Niemcy 26 026
 • Wielka Brytania 23 412
 • Dania 17 580
 • Hiszpania 12 926
 • Polska 10 991
 • Czechy 8 095
 • Francja 6 000
 • Rumunia 5 339
 • Węgry 4 862

Można wymienić niektóre czynniki najczęściej wpływających na ceny gruntów ornych należą do nich:

 1. produktywność rolnictwa,
 2. udział własności ziemi i ziemi dzierżawionej oraz odpowiadającą jej dostępność ziemi,
 3. sytuacja na rynku kredytowym i kapitałowym oraz wpływ tzw. inwestorów (nierolniczych).
 4. Ponadto istnieją inne czynniki, takie jak zakres rządowych regulacji i kontroli rynku ziemi oraz wysokość tzw. kosztów transakcyjnych - czyli podatków i innych opłat. Nie można zapominać o wysokości dopłat bezpośrednich i tzw. zużyciu ziemi - czyli innymi słowy: alternatywnym wykorzystaniu gruntów poprzez budownictwo komunalne i drogowe, na tereny handlowe oraz budowę parków fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych na gruntach rolnych.