- Ministerstwo zapowiadało popuszczenie regulacji dotyczących sprzedaży ziemi, deklarowało, że w październiku ma się coś zmienić, tymczasem jest listopad i o zmianach nic się nie mówi – zwrócił nam uwagę czytelnik.

Rzeczywiście MRiRW zapowiadało – i to już na wrzesień – zmiany łagodzące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Teraz zapowiada je na listopad:

„Trwające w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, są obecnie na końcowym etapie. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie br., projekt ustawy zostanie przekazany do  uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Projekt zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji” – podaje MRiRW.

Więcej o zapowiadanych zmianach:

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zmiany w obrocie ziemią rolną

Minister Ardanowski: Będzie projekt poluzowania rygorów w obrocie ziemią