- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, była już przedmiotem obrad Rady Ministrów. Mam nadzieję, że jeszcze przed Wigilią, rząd podejmie ostateczną decyzję i ustawa zostanie skierowana do prac legislacyjnych w parlamencie. Jest to ustawa, która przede wszystkim ma ułatwić przekazanie ziemi rolnikom i dzierżawcom w sposób trwały. Chcemy, aby ten proces zakończyć przed 2016 rokiem –mówi wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Jedna z ostatnich wersji ustawy zakładała, że dzierżawcy będą mogli liczyć na odszkodowania za utracone gospodarstwa. Ale ostatecznie rząd wycofał się z tego pomysłu. Był taki wariant rozpatrywany, ale rząd prawdopodobnie będzie rekomendował parlamentowi te rozwiązania, które nie będą dotyczyć rekompensat. - Chcemy stworzyć inny system preferencyjny dla nabycia ziemi przez dzierżawców bez odszkodowań - tłumaczy wiceminister Plocke.

Jaki to będzie system? Decyzje jeszcze nie zapadły, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz jest następujący: jeżeli dzierżawca dobrowolnie odda 30% swoich gruntów to w zamian na preferencyjnych warunkach będzie mógł od razu kupić do 500 hektarów. Pozostałe ziemie będzie mógł dzierżawić do końca umowy, a po jej zakończeniu wykupić od państwa całe gospodarstwo.

Jeżeli nie będzie chciał oddać dobrowolnie 30% ziemi to wtedy będzie mógł ją dzierżawić do końca trwania umowy. Ale po jej zakończeniu nie będzie mógł liczyć na przedłużenie umowy dzierżawy lub kupno całego lub części gospodarstwa.

Źródło: farmer.pl