Średnia cena gruntu ornego na koniec I półrocza 2022 r. w Polsce wyniosła - według danych GUS -59 358 zł.

Jest to wzrost ceny średnio o 6,1 tys. zł/ha w skali kraju, w stosunku do danych z końca 2021 r. Na koniec grudnia ub.r. średnia cena jednego hektara gruntów ornych oscylowała bowiem wokół 53 254 zł za ha.

W połowie 2021 r. hektar ziemi kosztował 47 510 zł.

Ceny ziemi rolnej w województwach

Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS na koniec I półrocza 2022 - w nawiasie podano cenę na koniec 2021 roku:

dolnośląskie - 43 452 zł (na koniec 2021 - 42 875 zł)
kujawsko-pomorskie - 64 810 zł (61 224 zł)
lubelskie - 47 037 zł (42 518 zł)
lubuskie - 36 111 zł (34 429 zł) 
łódzkie - 51 390 zł (46 159 zł) 
małopolskie - 45 967 zł (44 233 zł) 
mazowieckie - 52 204 zł (49 358 zł) 
opolskie - 60 562 zł (54 418 zł)
podkarpackie - 36 196 zł (32 336 zł) 
podlaskie - 64 533 zł (58 769 zł)
pomorskie - 51 212 zł (48 685 zł) 
śląskie - 44 016 zł (43 868 zł) 
świętokrzyskie - 39 800 zł (35 653 zł) 
warmińsko-mazurskie - 55 950 zł (52 316 zł) 
wielkopolskie - 77 384 zł (71 869 zł)
zachodniopomorskie - brak danych na dzień 3.10.22 (33 000 zł)

Jak zaznaczono, brak - póki co - danych dla woj. zachodniopomorskiego (redakcja wyjaśnia sprawę). Ale jak wynika z obserwacji z poprzednich lat, ceny ziemi w tym województwie, obok lubuskiego i podkarpackiego, należą do tych najniższych w skali kraju.

Najdrożej za ziemię rolniczą trzeba płacić - tak jak dotychczas na przestrzeni lat - w woj. wielkopolskim. Na drugim miejscu plasuje się - również tradycyjnie - woj. kujawsko-pomorskie, a na trzecim region Podlasia.

Tuż za nimi - województwo opolskie.

Średnie ceny gruntów rolnych - podane przez GUS - będą obowiązywać od 10 października 2022 roku wszystkich tych rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią.

Informacje o średnich cenach gruntów rolnych są bowiem wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).