Jak powiedział wiceminister, egzekucja „to też jest wejście w posiadanie przez cudzoziemca i on nie może w nie wejść bez zezwolenia ministra.”

- Komornik nie może mu tak dać mu polskiej ziemi, panie pośle, nie może, no po to mamy ustawę. Nawet jakby on pożyczył komuś pieniądze, a potem chciał za to ziemię, to musi uzyskać zezwolenie na wejście w posiadanie tej ziemi. To odbywa się nie tylko w drodze kupna, bo wejście w posiadanie to jest trochę szersze pojęcie niż tylko kupno. Każda forma wejścia w posiadanie musi uzyskać zezwolenie.

Jak stwierdził wiceminister, komornik musi się zwrócić do notariusza, ten zaś ma obowiązek zwrócenia się do MSW.

- Jeżeli komornik się o to zwróci, jeżeli komornik będzie chciał, na miłość boską, on musi mieć taką wiedzę, że nie wolno mu przekazać ziemi cudzoziemcowi, bo nie po to robił aplikację komorniczą, uczył się prawa. Musi wystąpić, musi iść z tym do notariusza, a notariusz musi zawiadomić ministra, jeżeli on to chce zrobić. Jeśli chce to zrobić legalnie, musi uzyskać zezwolenie ministra.