W 2018 roku przeprowadzono 8 329 przetargów na dzierżawę nieruchomości ZWRSP na łączną powierzchnię 52 776 ha, w tym 6 024 przetargów ograniczonych na powierzchnię 41 965 ha – wszystkie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne.

Średnia powierzchnia wystawiona w takim przetargu na dzierżawę nieco przekroczyła więc 6,3 ha.

Wśród przetargów ograniczonych przeprowadzono również przetargi ofert pisemnych – 1 494 szt. na łączną powierzchnię 23 467 ha - wszystkie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne – poinformowało MRiRW, odpowiadając na interpelację poselską.

Najwięcej przetargów na dzierżawę zorganizował OT Lublin - 1 181, ale objęły one tylko 1 845 ha.

Rekordzistą pod względem powierzchni wystawionej do przetargów na dzierżawę jest natomiast OT Szczecin – wprawdzie przeprowadzono tam tylko 653 przetargi, ale na powierzchnię 9 750 ha. Podobnym wynikiem może się pochwalić jeszcze OT Wrocław – w 894 przetargach zaoferowano 9115 ha. Zdecydowanie najskromniej wypada pod tym względem OT Częstochowa – tu do 47 przetargów trafiło 275 ha.

 

W ciągu ubiegłego roku przeprowadzono też 28 506 przetargów na sprzedaż nieruchomości ZWRSP na łączną powierzchnię 16 816 ha, w tym 5 359 przetargów ograniczonych na powierzchnię 3 161 ha – wszystkie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne.

Najwięcej przetargów na sprzedaż zorganizował OT Gorzów – 4230, zaoferowana tam powierzchnia to 3099 ha. Drugie miejsce przypada OT Wrocław: w 1636 przetargach sprzedano tam 2112 ha.

Chociaż przeciętna sprzedawana działka miała trochę ponad 0,5 ha, to z udostępnionych danych wynika, że w niektórych OT sięgała nawet 4 ha (OT Bydgoszcz i Rzeszów).