Jak poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej dyr. Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. Sebastian Pieńkowski, 3 września br. doszło do podpisania aktu notarialnego z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, na mocy którego, w zmian za odstąpienie od prawa użytkowania wieczystego tych gruntów, otrzymał on ekwiwalent w postaci gruntów rolniczych w rejonie Wojcieszyc i Różanek pod Gorzowem (łącznie 870 ha).

Jak wyjaśnił Pieńkowski, uwolnione pod inwestycje grunty mają znakomitą lokalizację w najbardziej rozwojowej części miasta, a do tego zlokalizowane przy specjalnej strefie ekonomicznej i węźle drogi ekspresowej S3. W pobliżu miasto posiada swoje 150 ha przeznaczonych pod inwestycje. Tym samym ,w tym rejonie, łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych wzrosła do 400 ha.

- Teraz, bez problemu możemy dysponować tymi gruntami i sprzedać je potencjalnym inwestorom, których pozyska miasto. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność przemysłową oraz składy i bazy z dopuszczeniem usług (...) Z mojej wiedzy wynika, że jest to jedna z największych w Polsce działek pod inwestycje przemysłową - powiedział Pieńkowski.

Zaznaczył, że sam proces "uwolnienia" tychże gruntów był długi i wymagał zaangażowania i zgód wielu instytucji rządowych.

Pieńkowski podziękował m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przychylność w tej sprawie. Ministrom rolnictwa - byłemu Krzysztofowi Jurgielowi i obecnemu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Były też podziękowania dla b. minister rodziny i poseł z Gorzowa, a obecnie poseł do PE Elżbiety Rafalskiej.

- To jest magnes, który ma przyciągnąć do miasta poważnych inwestorów. Nie chcemy, żeby tu powstawały montownie, magazyny. Chcemy, żeby tu były poważne inwestycje, dzięki którym powstają wysokospecjalistyczne, dobrze płatne, trwałe miejsca pracy, żeby to była ta inwestycja naprawdę w rozwój miasta - powiedziała na konferencji poseł do PE Elżbieta Rafalska.

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki zaznaczył, że to bardzo ważne wydarzenie dla miasta, jak do określił "bez precedensu".

- Bez tego, bez tego płuca miasta, miasto nie miałoby szans na rozwój. Dzięki zamianie gruntów, która stała się faktem 3 września, możemy dzisiaj oferować grunt inwestycyjny w Gorzowie o najwyższym standardzie, o najwyższej jakości. Jest grunt, o który już dzisiaj pytają przedsiębiorcy - podkreślił Wójcicki.

Wartość 250 ha działki, która jest teraz w pełnej dyspozycji KOWR na etapie procedur związanych z jej udostępnieniem pod inwestycje była szacowana przez rzeczoznawców na ok. 110 mln zł. Pieńkowski zaznaczył, że obecnie cena tego gruntu może być znacznie wyższa.