KOWR oprócz nieruchomości rolnych, dysponuje atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych, które są wykorzystywane głównie jako tereny pod inwestycje. W I półroczu 2021 r. sprzedał 646,5 ha.

Od czterech lat sprzedaż gruntów nierolnych waha się w przedziale od 600 do 800 ha. Roczne kwoty ze sprzedaży terenów inwestycyjnych to ok. 250-400 mln zł. W I półroczu 2021 r. za sprzedane grunty osiągnięto 292,1 mln zł. Zawarto 1 141 transakcji, średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych wyniosła 451,8 tys. zł - poinformował KOWR.

Najwięcej takich gruntów w I półroczu 2021 r. kupiono w oddziale terenowym w Olsztynie - 152 ha; OT Gorzowie - 114 ha; w OT w Opolu - 93 ha i w OT w Pruszczu Gdańskim - 66 ha.

Grunty nierolne są sprzedawane na przetargach nieograniczonych. Są one organizowane w 17 oddziałach KOWR. Mągą w nich brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu.

Wśród nabywców gruntów nierolnych w tym okresie przeważały osoby fizyczne, było to aż ponad 83 proc. nabywców ogółem.

Jedną z ciekawszych niedawno sprzedanych nieruchomości - zdaniem KOWR - jest zabytkowy zespół pałacowo-folwarczny z parkiem w Dalborowicach (gm. Dziadowa Kłoda, pow. Oleśnicki), o pow. 3,9 ha. Powstał on w II połowie XIX wieku jako jeden z dwóch zespołów dworskich w Dalborowicach.

Jak informuje KOWR, istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od KOWR przy rozłożeniu płatności na raty. Ma to miejsce wyłącznie przy sprzedaży w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50 proc., a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Inne warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podyktowane specyfiką sprzedawanej nieruchomości, są możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Atutami nieruchomości nierolnych oferowanych przez KOWR są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu "greenfield", parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe.

Część oferowanych działek wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Tereny inwestycyjne, bo takie przeznaczenie otrzymują najczęściej nieruchomości nierolne oferowane przez KOWR, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych - istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk.

Wiele terenów inwestycyjnych położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Podmioty inwestujące w SSE mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, takich jak ulgi podatkowe i zwolnienia. Umożliwia to rozwój ekonomiczny w różnych regionach kraju.

Obecnie w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. W 9 z nich KOWR posiada swoje grunty. Do najbardziej znanych można zaliczyć: Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i Tarnobrzeską - zlokalizowane wzdłuż autostrady A4 oraz na niektórych odcinkach drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE zarządzane przez Krakowski Park Technologiczny.

Z oferty KOWR skorzystały już takie światowe koncerny jak: Michelin, Ikea, McDonald's, Electrolux, Jerónimo Martins, Toyota, Mercedes-Benz, Viessmann, Cersanit czy Zalando.