W rozporządzeniu Rady Ministrów jedną z najbardziej istotnych zmian jest odejście od sposobu określania wartości nieruchomości wyłącznie na podstawie danych z rynku nieruchomości „drogowych”. Zgodnie z nowym przepisem rozporządzenia, wartość nieruchomości określana będzie na podstawie cen transakcyjnych, obecnie obowiązujących na rynkach nieruchomości właściwych dla wycenianej nieruchomości, np. mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych.

Na takim rozwiązaniu stracą rolnicy, gdyż obecnie za swoje nieruchmości dostają większe pieniądze niż są one w rzeczywistości warte. Od jutra będą one wyceniane na podstawie m.in. wartości działek sąsiednich. Z kolei mieszkańcy dużych miast mogą zyskać, gdyż działki "drogowe" są dużo tańsze od budowlanych, a dzięki nowemu rozporządzenu stawki się wyrównają.

Ważnym rozwiązaniem zawartym w rozporządzeniu jest kwestia odszkodowania przejmowanej nieruchomości. Nowy przepis przewiduje odstąpienie od zasady automatyzmu, zgodnie z którą wartość przejmowanej nieruchomości automatycznie powiększa się o 50 proc. Rzeczoznawca majątkowy, na podstawie analizy cen na rynku lokalnym, będzie mógł samodzielnie określić wysokość stawki procentowej, o którą powiększona zostanie wartość nieruchomości przeznaczonej na cele drogowe tzn. odszkodowanie. Wysokość tego zwiększenia nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. wartości nieruchomości. Zmiana ta będzie mieć wpływ na wycenę tych nieruchomości, których wartość jest niższa niż wartość tzw. nieruchomości drogowych – co zwykle ma miejsce w przypadku nieruchomości rolnych, leśnych, zanieczyszczonych, itp. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział tych nieruchomości w ogólnej skali nieruchomości nabywanych na realizacje inwestycji drogowych jest znaczny – sięga powyżej 50 proc. Do tej pory zdarzało się, że sztywne stosowanie odszkodowania zwiększonego automatycznie o 50 proc. powodowało, że oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wartość, stanowiąca podstawę do ustalenia odszkodowania, często przekraczała wartość nieruchomości.