„Czy rząd RP zamierza w ciągu najbliższych czterech lat stworzyć jakieś preferencyjne warunki, które pozwoliłyby polskim rolnikom posiadającym już gospodarstwa rolne kupić, nabyć, wydzierżawić ziemię rolną, która po 2016 r. może stać się przedmiotem niekontrolowanego obrotu nakierowanego na zysk?” – pytał poseł Bogdan Rzońca w interpelacji skierowanej w końcu października do ministra rolnictwa.

Odpowiadając, wiceminister Kazimierz Plocke zreferował przepisy regulujące obecnie sprzedaż ziemi, by w końcu dodać: „Odnosząc się do pytania pana posła Bogdana Rzońcy, czy planowane jest stworzenie preferencyjnych warunków, które pozwoliłyby polskim rolnikom posiadającym już gospodarstwa rolne kupić, nabyć, wydzierżawić ziemię rolną, która po 2016 r. może stać się przedmiotem niekontrolowanego obrotu nakierowanego na zysk, informuję, że dotychczasowe regulacje, wskazane wyżej, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, są wystarczające do ochrony interesów polskiego rolnika”.