Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek w Białymstoku marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz przewodniczący specjalnie powołanego w tym celu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - starosta siemiatycki Jan Zalewski.

Prawie 58 mln zł to pieniądze z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020., reszta to wkład własny powiatów - poinformowała rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Urszula Arter.

Obecnie tylko 10 proc. dokumentów ewidencji geodezyjnej w regionie jest w formie elektronicznej, dzięki projektowi się to zmieni - mówił marszałek województwa podlaskiego.

Prace nad ewidencją geodezyjną będą zrealizowane do 2022 r. - powiedział dziennikarzom starosta siemiatycki Jan Zalewski. - Zrealizowany projekt zapewni szybszy dostęp do wiedzy geodezyjnej i informatycznej dla mieszkańców naszego województwa. To jest główny cel, główna idea realizacji tego projektu - powiedział Zalewski.

Starosta dodał, że obecnie jest tak, że aby dostać wypis i wyrys danej działki trzeba składać w powiecie stosowny wniosek, po realizacji projektu będzie to można dostać drogą elektroniczną, w systemie informatycznym, mieszkańcy będą mieć dostęp do wiedzy o granicach działek, jak na nich są usytuowane budynki. Związek powiatów będzie ogłaszał przetargi na prowadzenie poszczególnych prac.

Dane geodezyjne o działkach, gruntach są potrzebne do wielu różnych decyzji, np. gdy chcemy budować dom, przebudować drogę, grunty zmieniają właścicieli, co niesie za sobą potencjalne konflikty. Lepsza ewidencja geodezyjna skróci czas podejmowania decyzji i pozwoli uniknąć tych konfliktów - podkreślił członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski. - Dzięki uporządkowaniu ten proces się po prostu skraca - dodał.

Krajewski powiedział, że podlaskie powiaty mają często stare dane z lat 60-tych XX w. i wymagają one aktualizacji. - A dzisiaj tak naprawdę i rolnicy i przedsiębiorcy i mieszkańcy całego województwa podlaskiego z tych danych często korzystają i te dane muszą być jak najbardziej aktualne, zdigitalizowane - mówi Krajewski.

Marszałek Leszczyński powiedział, że poprawa warunków życia mieszkańców i tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości to ważne cele zapisane w strategii rozwoju regionu. - Cyfryzacja w różnych obszarach jest bardzo ważna. W tej chwili bez cyfryzacji praktycznie postępu też nie można osiągnąć - dodał Leszczyński.

Marszałek poinformował, że zmodernizowane zasoby geodezyjne będą udostępniane na portalach samorządowych, by mogli z nich korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy. - To jest właśnie główne założenie, żeby tworzyć jak najlepsze warunki też do inwestowania, do rozwoju gospodarczego - mówił Leszczyński i podkreślił, że przecież zanim ktoś zacznie jakąś inwestycję najpierw musi udać się do geodety.

W ramach projektu będzie zewidencjonowany obszar ponad 680 tys. ha (470 tys. działek i ponad 140 tys. budynków). Dokumenty będą w formie cyfrowej.