Dane takie podano w „Raporcie z działalności ANR na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r.”.

W 2012 r. Agencja zorganizowała 254 przetargi na dzierżawę 7,3 tys. ha - w tym 251 przetargów dla rolników zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne, w których zaoferowano 6,3 tys. ha.

Rozstrzygnięto 221 przetargów na dzierżawę 6,5 tys. ha - w tym 218 przetargów dla rolników zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne na 5,6 tys. ha.

 

O ile w początkowych latach działalności Agencji czynsze dzierżawne oscylowały wokół równowartości 2 dt pszenicy rocznie za 1 ha, to po 2003 r. poziom czynszu zaczął wzrastać – w 2012 r. wynosił 8,7 dt za 1 ha.

Przeciętny czynsz za grunty rolne (bez czynszu za budynki i budowle) dla wszystkich trwających umów dzierżawy wynosił 3,2 dt pszenicy za ha.

W 2012 r. z dzierżawy „powróciło” 157,8 tys. ha.

Jak czytamy w raporcie, do rozdysponowania pozostaje 321,4 tys. ha spośród 1800,9 tys. ha będących w zasobie.