Liczba gospodarstw mających co najmniej 1 ha użytków rolnych spadła w 2012 r. do 1480 tys.

Ubyło przede wszystkim gospodarstw najmniejszych, mających do 5 ha UR (o 18,3 proc.), ale także liczących 10-15 ha (o 9,2 proc.).

Wzrosła liczba gospodarstw użytkujących 30-100 ha (o 13,6 proc.) oraz 5-10 ha (o 2,6 proc.).

Spadła również liczba największych gospodarstw. O 1,1 proc. mniej jest gospodarstw użytkujących ponad 100 ha.

 Liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha wedł‚ug powierzchni użytków rolnych (GUS):

Brak danych 

Na spadek liczby największych gospodarstw złożyło się ograniczenie o prawie 26 proc. (z 850 w 2011 do 502 w 2012) liczby gospodarstw posiadających więcej niż 1000 ha oraz gospodarstw 200-300-hektarowych (prawie o 1/3) oraz wzrost liczby gospodarstw użytkujących 300-500 ha oraz 100-200 ha (odpowiednio o 29 i ponad 8 proc.) – podaje Ministerstwo Rolnictwa w „Informacji Rady Ministrów w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013, z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, eksportu polskich towarów rolno-spożywczych oraz rynku zbóż i rzepaku”, przedstawionej w Sejmie.

Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem informacji zaplanowano na piątek 27 września.