We wtorek podpisano i przekazano umowy dla powiatu gorlickiego w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przyznane środki pozwolą na scalenie gruntów we wsi Siary w gminie Sękowa.

Jak przypomniał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, rolnictwo w tym województwie charakteryzuje się dużym rozproszeniem działek rolnych składających się na jedno gospodarstwo. "By dane gospodarstwo mogło się prężnie rozwijać, a co za tym idzie produkować i sprzedawać swoje plony na większą skalę, umożliwiono powiatom ubieganie się o środki unijne w ramach operacji związanej ze scalaniem gruntów" - wyjaśnił.

W zakończonym właśnie czwartym naborze powiat gorlicki złożył wniosek o przyznanie pomocy w wysokości blisko 8,2 mln zł, który został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w takiej właśnie wysokości.

W ramach scalania gruntów wsi Siary w gminie Sękowa postępowaniem zostanie objętych blisko 633 ha gruntów. Przed scaleniem znajdowało się tam 2937 działek; średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu wynosi 2,6 ha. W projekcie uczestniczy 129 gospodarstw.

Jak zapowiedział Smółka, na przełomie marca i kwietnia br. zarząd województwa ogłosi kolejny nabór na scalanie gruntów. Aplikujące o te środki powiaty będą miały do dyspozycji blisko 50 mln zł na prace scaleniowe i poscaleniowe gruntów.

Dotychczas w województwie małopolskim - przypomniał wicemarszałek - odbyły się trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których do realizacji wybrano 13 operacji na łączną wnioskowaną kwotę pomocy ponad 140 mln zł.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.