Jak już informowaliśmy, 2 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłał do Rady Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia na nowo Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Dziś już wiemy kto będzie tym nowym Pełnomocnikiem i jaki będzie zakres jego działalności.

"W związku z objęciem mandatu Posła na Sejm RP przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego premier Mateusz Morawiecki wręczył dziś Rafałowi Romanowskiemu akt powołania na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi" - napisano w komunikacie resortu.

Wiceminister Rafał Romanowski został Pełnomocnikiem rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego. Wcześniej nadzorował m.in. departament nieruchomości w resorcie rolnictwa.

Znalazłeś ciekawą nieruchomość? Sprawdź jak możesz ją sfinansować

Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. monitorowanie funkcjonowania przepisów dotyczących kształtowania ustroju rolnego w zakresie:

- obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym,

- gospodarowania nieruchomościami rolnymi na rynku państwowym,

- wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, scalania i wymiany gruntów,

- ochrony gruntów rolnych,

- identyfikacja problemów związanych z dzierżawą gruntów rolnych,

- monitorowanie podejmowanych działań związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi, w tym ocena istniejącego stanu i proponowanie rozwiązań prawnych w zakresie stosunków umownych między podmiotami dokonującymi obrotu nieruchomościami rolnymi,

- podejmowanie działań mających na celu optymalizację wykorzystania dostępnych gruntów rolnych do produkcji rolnej,

- ocena propozycji rozwiązań prawnych, które mogą oddziaływać na ustrój rolny,

- proponowanie rozwiązań prawnych mających na celu właściwe ukształtowanie ustroju rolnego,

- identyfikacja problemów związanych z dzierżawą gruntów rolnych, monitorowanie podejmowanych działań związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi czy podejmowanie działań mających na celu optymalizację wykorzystania dostępnych gruntów rolnych do produkcji rolnej.

Rozporządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. kształtowania ustroju rolnego w załączeniu poniżej: