Choć nasz południowy sąsiad jest krajem typowo rolniczym, rzadko o nim głośno w branżowych mediach w krajach UE. Nie przeszły one jednak obojętnie, wobec ofert sprzedaży dużych gospodarstw na Słowacji.

Zarówno niemieckie, jak i holenderskie portale rolnicze zainteresowały się ogłoszeniem o sprzedaży gospodarstwa w zachodniej części Słowacji, o areale 1100 ha. Jak wynika z oferty, to część większego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w hodowli bydła mlecznego. Część gruntów stanowi własność, zaś większość to wieloletnie dzierżawy. W skład nieruchomości wchodzą grunty orne i użytki zielone, jak również budynki inwentarskie, magazynowe i gospodarcze, w większości nieużywane, a które znajdują się na aż 10-hektarowym terenie.

Podobna oferta dotyczy sprzedaży fermy mlecznej w centrum Słowacji. Tam z kolei mamy do dyspozycji areał 1200ha - 600 ha gruntów ornych i 600 ha użytków zielonych. Poza tym jest obora na 200 krów i hala udojowa 2x8 Farmtech.

O połowę mniejszym areałem dysponuje z kolei inne gospodarstwo rolno-hodowlane na Słowacji, które również wystawiono na sprzedaż. Zlokalizowane jest ono na północy kraju, przy granicy z Polską. Oferta dotyczy tu wieloletnich dzierżaw 550 ha ziemi rolnej i gospodarstwa wyspecjalizowanego dotąd w hodowli owiec. Hodowane dotychczas stado liczyło 1100 sztuk. Oferta obejmuje sprzedaż budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn i wykorzystywanych technologii.

We wszystkich przypadkach cena zakupu i warunki sprzedaży są do uzgodnienia.