Przede wszystkim wichura obnażyła najsłabsze strony konstrukcji budynku. Co jakiś czas przechodzą huraganowe wiatry przez różne regiony naszego kraju i tak naprawdę zniszczenie słabej konstrukcji było tylko kwestią czasu. Na pewno nie powinno się przywracać wszystkiego dokładnie do poprzedniego stanu. Według prognoz meteorologów skrajne anomalie pogodowe mogą być coraz częstszym zjawiskiem, stąd takie uszkodzenia, czy zniszczenia dają poważny sygnał do poprawienia, czy wzmocnienia konstrukcji. Warto poczynić dodatkowe zabezpieczenia których nie przewidywał projekt nawet, jeśli budynek był stawiany stosunkowo niedawno.

Krokwie leżą na drewnianej belce zwanej murłatą. Jak wynika z jej nazwy belka ta ma związek z murem, czyli po prostu na nim leży. Fachowo położona murłata powinna być trwale połączona ze ścianą stalowymi kotwami. W wielu przypadkach tak nie jest. Murłata przeważnie leży swobodnie na ścianie. Dach wówczas można łatwo podnieść do góry i zdjąć z budynku tak jak czapkę z głowy.

Na ścianie zewnętrznej bezpośrednio pod murłatę warto wylać wieniec o przekroju minimum 20x15 cm. Należy go uzbroić 4 stalowymi prętami o średnicy minimum 8 mm po 2 dołem i górą. Można oczywiście wylać go na pełnej szerokości ściany, ale zawsze należy pozostawić miejsce przy zewnętrznym licu dla położenia izolacji termicznej. W betonie konieczne będą otwory na kotwy co 1 metr. Mogą to być stalowe śruby Ř10mm z dospawanymi kotwami wpuszczonymi potem w beton.

Jeśli jest to możliwe, wieniec powinien leżeć także na tych ścianach budynku na których nie będą opierały się krokwie, a więc nie będą leżały murłaty. Zamknie wówczas cały jego obwód i zepnie niejako klamrą wszystkie ściany podłużne i poprzeczne. Na tak przygotowanym podłożu można montować murłatę i przymocować śrubami do stalowych kotew.

W przypadku, gdy w dach uderzy huraganowy wiatr, taka solidna podstawa pod drewnianą więźbę pozwoli wciągnąć do współpracy cały budynek, który całą swoją masą będzie w stanie odeprzeć niszczącą siłę wiatru.

dach_2_min

Autor: Z. Siwulec

Opis: Drewniana belka na której opierają się krokwie (tak zwana murłata) jest, w wielu przypadkach, słabo zakotwiona w murze lub zakotwienia w ogóle nie ma.

dach_4_min

Autor: Z. Siwulec

Opis: Żelbetowy wieniec powinien leżeć na pełnym obwodzie ścian, pomimo, że krokwie opierają się przeważnie tylko na ścianach podłużnych.