Projekt zmiany ustawy o gospodarowaniu zasobami rolnymi skarbu państwa miał stanąć na Radzie Ministrów w miniony wotrek – zapowiadał to Marek Sawicki. Jednak rząd, mimo, że przyjął zmiany do ustawy o płatnościach bezpośrednich, sprawą ziemi się nie zajął. Dlaczego?

Plocke mówi o ostatnich ustaleniach i dodaje, „znając premiera, myślę, że będzie on chciał jak najszybciej przeprowadzić ustawę przez parlament.”

Czy rząd zajmie się rozdysponowaniem ziemi na najbliższym posiedzeniu?

Kazimierz Plocke przypomina o skomplikowanej materii prawnej ustawy.

Zastanawialiśmy się czy nie przyjąć ustawy o dzierżawie, ale do gruntów będących w zasobie ANR są roszczenia. Czy więc mamy państwową ziemię – pyta Plocke.

Założenia rozdysponowania ziemi mówią o jej sprzedaży, o ile dzierżawcy gruntów zechcą ją kupić od Agencji Nieruchomości Rolnych. Otrzymają na to 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów. Jeśli nie zdecydują się na wykup gruntów, po wygaśnięciu umów dzierżawy, ziemia powróci do zasobu ANR i zostanie wystawiona do sprzedaży.

źródło: farmer.pl