Jednak jak twierdzi Federalny Urząd Statystyczny, tempo spadku zwalnia. W 2020 r. w Niemczech było 263,5 tys. gospodarstw o ​​średniej wielkości 63 ha. Coraz więcej rolników musi generować coraz większy udział w swoich dochodach z działalności pozarolniczej. Oznacza to również: działalność dodatkowa staje się coraz ważniejsza. Rośnie również udział powierzchni uprawianej metodami ekologicznymi - do 9,6 proc

Powierzchnia użytkowana rolniczo pozostała prawie niezmienna i wynosiła 16,6 mln ha. Średnia wielkość gospodarstw w 2020 r. wyniosła 63 ha użytków rolnych. Było to o 7 hektarów więcej niż dziesięć lat temu, gdy w gospodarstwie uprawiano średnio 56 hektarów.

Ponieważ okresy i daty spisu rolnego w 2020 r. Przypadały na 1 marca 2020 r. lub wcześniej, wyniki tego badania nie odzwierciedlają skutków pandemii koronawirusa. Gospodarstwa na wschodzie kraju są coraz mniejsze. „Oznacza to, że gospodarstwa są większe niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak w przeciwieństwie do tendencji krajowej, średnia wielkość gospodarstwa we wschodnich Niemczech nieznacznie spada, częściowo, dlatego, że nowe lub wydzielone firmy mają są zwykle mniejsze.

Podobnie jak poprzednio większość gospodarstw rolnych (86 proc.) Uprawia do 100 hektarów. W porównaniu do 2010 roku ich liczba spadła o prawie 40,1 tys. do około 225,4 tys. Liczba gospodarstw o ​​powierzchni rolnej powyżej 100 hektarów wzrosła od 2010 roku o około 4500 do około 38100. Oznacza to, że 14 proc. wszystkich gospodarstw uprawia 62 proc. całkowitej powierzchni użytkowanej rolniczo w Niemczech.

W latach 2016-2020 roczny spadek liczby gospodarstw wyniósł 3000, a wzrost powierzchni na gospodarstwo 0,6 ha. W latach 2010-2016 liczba gospodarstw zmniejszyła się o 4000 rocznie, a wzrost powierzchni wyniósł 0,8 ha.

Grunty i nieruchomości rolne dostępne na GiełdaRolna.pl