Jak wynika z aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), obszar ziemi użytkowanej rolniczo w Niemczech wynosił 18,128 mln ha, czyli o 34,5 tys. ha, albo o 0,2 proc. mniej niż w 2018 roku.

W porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem nastąpił spadek o 446,1 tys. ha, czyli o 2,4 proc. Udział powierzchni użytkowanej rolniczo w całkowitej powierzchni Niemiec wyniósł w 2019 r. 50,7 proc. W porównaniu z 2018 r. odnotowano spadek o 0,1 punktu procentowego, a w porównaniu z 2009 rokiem 1,3 punktu procentowego.

Drugim najważniejszym po rolnictwie typem użytkowania ziemi w Niemczech był las. Pod względem powierzchni leśnej niemieccy statystycy stwierdzili wzrost powierzchni o około 4,2 tys. ha do 10,659 mln ha w porównaniu z 2018 r. Odpowiadało to udziałowi w wysokości 9,8 proc. całkowitej powierzchni Niemiec.

Według Destatis użytkowanie gruntów pod osadnictwo wyniosło łącznie 3,343 mln ha, co w porównaniu z 2019 r. oznaczało wzrost o 16,5 tys. ha. Powierzchnia mieszkalna została powiększona o 7,3 tys. ha do 1,282 mln ha.

Tereny sportowo-rekreacyjne zwiększyły się o 3600 ha do 522,4 tys. ha. Według statystyk w 2019 roku w porównaniu z 2018 r. tereny przemysłowe i handlowe powiększyły się o 4 200 ha do 621 tys. ha.

Zapotrzebowanie na grunty dla celów transportowych w 2019 r. wzrosło o 900 ha do 1,801 mln ha.. W Niemczech w 2019 r. woda pokrywała łącznie 819,5 tys. ha. Było to o 700 hektarów mniej niż w 2108 r.