„NIK w maju rozpoczęła planową kontrolę „Sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w: Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu”.

Jedną z kilku jednostek, jakie zostaną sprawdzone podczas tej kontroli jest Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie” – poinformowała NIK.

Rozpoczęcie kontroli potwierdził też Oddział Terenowy ANR w Warszawie.