Do tej pory ziemia rolna była własnością państwa ukraińskiego i była udostępniana osobom fizycznym i podmiot gospodarczym jedynie w drodze dzierżawy. Jednak partia rządząca wcieliła w życie prawo pozwalające na zakup gruntów rolnych. Od tego uzależnione jest uzyskanie przez rząd ukraiński dostępu do kredytów i pożyczek udzielanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Środki te maja być przeznaczone na walkę z epidemią  Covid-19. Co zawiera ustawa zezwalająca na obrót gruntów rolnych na Ukrainie?

Kto będzie mógł zakupić ziemie i na jakich warunkach?

Przyjęta przez parlament ukraiński 30 marca br. ustawa określiła że uwolnienie obrotem ziemi na Ukrainie nastąpi dopiero 1 lipca 2021 r. Parlament ukraiński planował uwolnienie rynku ziemią już od października 2020 r. ale termin ten spotkał się z ogromnym sprzeciwem społecznym.

Od 21 lipca 2021 r do 1 stycznia 2024 r. tylko obywatele Ukrainy będą mogli dokonywać zakupu ziemi o powierzchni nie większej niż 100 ha. Cudzoziemcy nie będą dopuszczeni do zakupu gruntów rolnych dopóki nie zostanie uzyskana na to powszechna zgoda uprawomocniona w drodze krajowego referendum.

Grunty rolne, których właścicielem jest skarb państwa lub będące będące własnością komunalną nie będą podlegać sprzedaży. Koncentracja gruntów w rękach jedne osoby w pierwszych 2 latach po rozpoczęciu reformy rolnej będzie ograniczona do obszaru 100 hektarów.

Ponadto, dopiero od 1 stycznia 2024 r. ukraińskie podmioty prawne będą  dopuszczone do obrotu gruntami rolnej o powierzchni nie większej niż 10 000 hektarów.

Nabycie gruntu rolnych będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej tak że będzie rejestrowane w transakcjach bankowych. Osoby prawne, które są powiązane z  państwem-agresorem, jak i osoby, które były karane, nie będą mogły kupować ziemi.

Cudzoziemcom nie będą mogli dokonać zakupu ziemi w strefie 50 km od granicy państwowej Ukrainy, niezależnie od decyzji jaka zastanie podjęta w drodze krajowego referendum.
Działki rolne nie będą mogły być sprzedawane po zaniżonych cenach, niższych niż ich normatywna wartość pieniężna. To powyższe ograniczenie w obrocie ziemi ma obowiązywać do 1 stycznia 2030 r.