W skład wymienionej wyżej organizacji wchodzą: Lubelska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza i Izba Rolnicza w Opolu.

- W związku ze zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w niekorzystnej sytuacji zostali postawieni inwestorzy na terenach wiejskich, chcący realizować obiekty na gruntach rolnych klas I-III. Na tych gruntach pozostaje obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz obowiązek wnoszenia wysokich opłat z tego tytułu. W tej sytuacji inwestycje realizowane na takich gruntach przez grupy producentów stoją już na starcie w warunkach znacznie gorszej konkurencji w porównaniu do inwestycji realizowanych na terenach miast lub na gruntach gorszej jakości - mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

- Biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki ekonomiczne funkcjonowania grup producentów, celowym jest poszukiwanie każdej możliwości ich złagodzenia. Jednym ze sposobów może być właśnie zwolnienie grup producentów z konieczności przeprowadzania postępowania związanego z odrolnieniem gruntów pod inwestycje własne w trybie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Źródło: farmer.pl