Poinformował jednocześnie, że 7 lutego podjął decyzję o przywróceniu organizowania przetargów ograniczonych – publikowane są ogłoszenia, trwa przygotowanie ok. 200 przetargów ograniczonych na powierzchnię ok. 3500 ha. Malicki zapewnia, że przetargi zostaną zorganizowane zgodnie z postulatami rolników, przyjętymi podczas wspólnych rozmów.

Będą też przeprowadzane na wniosek Izby Rolniczej przetargi ofertowe.

Przy sprzedaży na powiększenie gospodarstwa rodzinnego mają być stosowane zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco.

Jak zapewnia Malicki, agencja nie sprzedaje bez uzgodnienia z Izbą Rolniczą nieruchomości wielkoobszarowych (np. 300 ha) w trybie przetargowym – te są zbywane w ramach pierwszeństwa dzierżawcom, którzy zgodzili się na ustawowe wyłączenia 30 proc. gruntu.

Jednocześnie przypomniał, że agencja może przedłużyć umowy dzierżawy na okres wynikający np. z konieczności spłaty zadłużenia lub realizacji programów unijnych i że ANR nie przeznacza do sprzedaży nieruchomości obciążonych umowami dzierżawy, jeśli dzierżawcami są rolnicy indywidualni.