PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Płacz i kupuj

Płacz i kupuj

„Czy i na jakiej podstawie Agencja Nieruchomości Rolnych może/ma prawo w każdym momencie i w każdej chwili zmusić dzierżawcę nieruchomości rolnej do jej wykupu przed wygaśnięciem umowy dzierżawnej bez konsultacji z dzierżawcą?” – napisał w liście do redakcji czytelnik. Postanowiliśmy sprawę wyjaśnić.Agencja Nieruchomości Rolnych ma sukcesy. Podczas konferencji prasowej podsumowującej 2010 rok prezes Tadeusz Nawrocki poinformował, że Agencja sprzedała w ubiegłym roku 96,5 tys. ha gruntów rolnych, czyli o 7 proc. więcej niż planowano, oraz że odprowadzi do budżetu państwa za ubiegły rok kwotę 980 mln zł, czyli o 441 mln zł więcej niż zakładano.

Kierownictwo Agencji przedstawiło też „zadania, jakie postawiono przed nią w 2011 r.”: „środki przekazywane do budżetu państwa mają wynieść 2 159 mln zł. Zostaną one uzyskane przede wszystkim ze sprzedaży gruntów, dlatego ANR obejmie procedurą sprzedaży 300 tys. ha. Do sprzedaży trafi m.in. ok. 50 tys. ha gruntów objętych zastrzeżeniami reprywatyzacyjnymi.’

Aby Agencja mogła zrealizować owe „zadania, jakie przed nią postawiono”, konieczna jest druga strona: rolnik, który kupi ziemię.

Wola skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu

Nasz czytelnik otrzymał pismo: „Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, realizując zadania ustawowe nałożone na Agencję przepisami prawa, informuje, że przeznaczył do sprzedaży działki (tu lokalizacja). Pozyskano wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy dla działek, z którego wynika, że przeznaczenie nieruchomości to tereny upraw rolnych i leśnych. Oddział Terenowy dokona weryfikacji stanu formalno-prawnego nieruchomości i w razie niestwierdzenia przeszkód w sprzedaży nieruchomości, po dokonaniu lustracji, działki zostaną przygotowane do sprzedaży. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Agencją a Panem. Do ww. nieruchomości, w razie przeznaczenia jej do sprzedaży, na podstawie umowy dzierżawy, przysługuje Panu pierwszeństwo nabycia (...). W związku z powyższym proszę o udzielenie pisemnej informacji w terminie do (tu miesięczny termin w stosunku do daty wystosowania – nawet nie odbioru – pisma) o perspektywie skorzystania lub nieskorzystania przez Pana z przysługującego prawa pierwszeństwa w nabyciu. W przypadku nie wyrażenia woli skorzystania przez Pana z pierwszeństwa w nabyciu lub braku odpowiedzi, Agencja wystawi działki na sprzedaż w drodze przetargu, łącznie z obciążeniem umową dzierżawy”.

Czytelnik „wolę skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu” miał, tyle tylko, że chciał ją objawić wtedy, jak umowa dzierżawy będzie się kończyć, czyli najlepiej w grudniu 2025 roku.

Plany człowiek miał, zobowiązania były rozłożone – mówi. – Skorzystałem z programów pomocowych na zakup maszyn do tej ziemi, byłoby bez sensu, gdybym teraz z niej zrezygnował. Muszę kupić. Będę miał nowe zobowiązania, zawala mi się ciągłość, dotąd zobowiązania były rozłożone, teraz będę miał kłopot z płynnością.

Ale że wyznaczony do udzielenia odpowiedzi termin naglił, nasz czytelnik nie zwlekał i odpisał, nieco swoją wolę, co do terminu zakupu poskromiwszy: „Niniejszym informuję, iż w razie przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości do sprzedaży wyrażam wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu. (...) Umowy dzierżawne na grunty Agencyjne zawierałem z myślą o ich wykupieniu (...).W tym celu postanowiłem wymienić park maszynowy, wykorzystując działania SPO oraz PROW na zakup nowego sprzętu oraz zakup w drodze przetargu gruntów agencyjnych – 59,51 ha – przedsięwzięcie zostało zrealizowane kredytem bankowym, by nie dopuścić do przekredytowania gospodarstwa – wykup gruntów agencyjnych może nastąpić po 2020 roku.”

 Już – albo wcale

Agencja nie dała się jednak uprosić. Odpowiedź była kategoryczna, terminy proponowane nawet na „już”, nawet po telefonicznym przekazywaniu informacji: „Wobec wyrażenia woli skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości objętej umową dzierżawy, a także stwierdzenia braku przeszkód w stanie formalno-prawnym nieruchomości, zlecono wycenę przedmiotowej nieruchomości. Podkreślam, że Oddział aktualnie przeznaczył nieruchomość do sprzedaży i nie ma możliwości przesunięcia procedury po 2020 r. Na Agencję nałożono ustawowy obowiązek sprzedaży nieruchomości z Zasobu WRSP i wyznaczone w związku z tym założenia na 2010  r. i kolejne lata wymagają prowadzenia procedur sprzedaży zarówno w pierwszeństwie w nabyciu, a także w trybie przetargowym. O kolejnych etapach sprzedaży będzie Pan poinformowany pisemnie lub telefonicznie”.

Ot, i tyle. Bo i o co się szarpać? O kilkadziesiąt hektarów ziemi? Kilkaset tysięcy złotych? Też problem.

Agencja zmusza do wykupu w każdym gospodarstwie – mówi nasz czytelnik. – Sąsiedzi też dostali takie pisma. Wykupują lub rezygnują. Znane mi są przypadki rezygnacji z ziemi. Ja wykupię tę ziemię. Wszystko robiłem z myślą, że będzie moja, teraz nie mogę z niej rezygnować.

- Oferowanie ziemi do zakupu to normalna działalność Agencji – mówi Grażyna Kapelko, rzeczniczka prasowa Agencji Nieruchomości Rolnych. - Robimy to

zgodnie z prawem. To, ile ziemi przeznaczyć do sprzedaży wynika z polityki państwa. Dzierżawcy wiedzą, że ziemia dzierżawiona będzie oferowana do sprzedaży. Około 60 proc. wszystkich umów sprzedaży zawieramy przed ustaniem dzierżawy (w ubiegłym roku 55 proc.). Rezygnacji z dzierżaw jest coraz mniej, odkąd są dopłaty bezpośrednie. Nie wiadomo, ile z nich jest spowodowanych niemożnością zakupu ziemi.

 A Marzena Szocińska-Klein z Sekcji Gospodarowania Zasobem OT ANR we Wrcocławiu zapewnia: – Każdy przypadek, gdy występujemy z propozycją wykupu gruntu przez dzierżawcę traktowany jest indywidualnie i uwzględniana jest specyfika zobowiązań jakie posiada dzierżawca przy ustalaniu dalszego postępowania  w procesie  rozdysponowania nieruchomości.

Strach pomyśleć, co by było, gdyby było inaczej…

Średnia cena ziemi w 2010 roku wyniosła 15 tys. za hektar. Stawka ta ma się utrzymać w tym roku, od pewnego czasu obserwuje się stabilizację cen ziemi. Ale nie będzie tak zawsze. Podczas wspomnianej na początku konferencji prasowej Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa potwierdził, że resort chciałby, aby do 2016 roku jak najwięcej gruntów trafiło w ręce rolników indywidualnych, gdyż właśnie rolnik jest najlepszym gospodarzem ziemi. W 2016 r., gdy grunty będą mogli kupować cudzoziemcy, szanse polskich rolników znacznie zmaleją. Najwięcej ziemi niewykupionej jest przy zachodniej granicy. Około 75% Zasobu stanowią grunty dzierżawione (1,59 mln ha). Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego (310 tys. ha), wielkopolskiego (230 tys. ha) i dolnośląskiego (211 tys. ha). Rolnicy dzierżawiący ziemię mogą się więc spodziewać, że zostaną uszczęśliwieni propozycją zakupu.

I niby wszystko w porządku - wszystkim przyświeca zbożny cel pomocy rolnikowi. Tyle że łatwo wylać dziecko z kąpielą. Trudno planować rozwój gospodarstwa, jeśli nie ma się pewności co do podstawowej sprawy, jaką jest areał, na którym będzie się gospodarzyć. Rolnicy, zmuszeni do rezygnacji z planów zakupu dzierżawionych gruntów, z utratą ziemi będą musieli pogodzić się już teraz, nawet nie w 2016 roku. Czy o to chodziło budżetowi państwa?Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)

 • s 2013-10-17 19:50:37
  to, że ANR sprzedaje ziemię z dzierżawcą ,to jeszcze nic.Mam przypadek. ze sprzedaje działkę z bezumownym użytkownikiem. po cholerę mamy płacić podatki na takie państwo i jego urzędników które nawet ziemi nie potrafi sprzedać bez wad prawnych. Umieszczają klauzulę ,że nie odpowiadają za rzeczywisty obszar działki i że sam będziesz dochodził praw (w sądzie) odnośnie wydania twej zakupionej (przecież od państwa) ziemi od użytkownika bezumownego . Państwo miast chronić obywatela przed przekrętami
  (bo na to płacimy podatki) samo daje przykład jak przekręcać.
  Paranoja!
 • Vader 2013-10-16 13:43:34
  Widzę, że dzierżawca chce mieć większe prawa niż właściciel ziemi i to on chce decydować kiedy, za ile i komu ma ANR sprzedawać ziemię.
 • rolno 2013-10-16 11:37:35
  KTO NIE MA BYDŁA TO KOSI CZY NIE .JEŻELI KTOŚ MA BYDŁO I GOSPODARSTWA SĄ MAŁE JAK W MAŁOPOLSCE TO TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE NA PASZE TO ZDROWA ŻYWNOŚCI I KRAJOBRAZ PIĘKNY . DUŻE GOSPODARSTWA MIAŁY SWOJE PIĘĆ MINUT POBRANO MASZYNY ,CIĄGNIKI , POBUDOWANO DAJCIE SZANSE MAŁYM . JEST NADPRODUKCJA ŻYWNOŚCI BO PRODUKOWANO ILOŚĆ A NIE JAKOŚĆ . BARDZO DOBRZE ŻE NASZ RZĄD ZMIENIA POLITYKĘ ROLNĄ OBY PANIE MINISTRZE STANISŁAWIE KALEMBA SIĘ PANU UDAŁO . JAK MOGĄ BYĆ DUŻE GOSPODARSTWA W MAŁOPOLSCE POWIAT BRZESKO JAK ŚREDNIA TO OKOŁO 4HA . JAK TEN KRAJOBRAZ WYGLĄDA BEZ ZIELENI BEZ BYDŁA . NOWA POLITYKA UNIJ TO ZAHAMUJE TO NA DOBRE KAŻDEMU WYJDZIE . KTOŚ NAPISAŁ ŻE URZĘDY OKO PRZYMYKAJĄ NIE PRAWDA , TO SA BZDURY W POWIECIE BRZESKIM JEST AŻ ZA DUŻO KONTROLI JUŻ NIE MOŻNA WYTRZYMAĆ . KTOŚ JAK MA BYDŁO DO KONICA LICA DWA RAZY SKOSI I TO BRAKNIE . JEST SZYDERSTWO Z ŁĄK BO MNIEJSZA DOCHODY BO TO CZY TAMTO KIEDYŚ KONIEC MUSIAŁ BYĆ .PRZEPRASZAM KOGO OBRAZIŁEM ,ALE RZĄD DOBRZE WPROWADZA NOWĄ POLITYKĘ ROLNĄ .ROBERT POWIAT BRZESKO MAŁOPOLSKA .
 • zdegustowany 2012-01-22 20:06:41
  TE DOPŁATY DO TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH TO JEST W RZECZYWISTOŚCI PRZEKRĘT STULECIA. W.G. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO CHOREGO PRAWA PRZYSŁUGUJĄ "UŻYTKOWNIKOM", A NIE WŁAŚCICIELOM. TAKŻE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OD 2010 r. STWARZAJĄ CWANIAKOM PARASOL OCHRONNY DLA RÓŻNEJ MAŚCI KOMBINATORÓW< CWANIAKÓW, DORADCÓW ROLNYCH Z ODR, O CZYM DOSKONALE WIEDZĄ W BIURACH POWIATOWYCH ARIMR, ORAZ CENTRALI. PRZYMYKAJĄ OKO NA JAWNE ŁAMANIE PRAWA POLEGAJĄCEGO NA NIEKOSZENIU TYCH UŻYTKÓW, KOSZENIE I CIĘCIE ICH PO TERMINIE< CZYLI PO 31.07 każdego roku, NIE ZBIERANIA TEGO I GNICIE SKOSZONEGO. MILIARDY DOPŁAT UCIEKA Z BUDŻETU UE i BUDŻETU PAŃSTWA III RP. ALE JAK TO POWIEDZIAŁ PUBLICZNIE WICEPREMIER PAWLAK - "POLACY POTRAFIĄ WYCISKAĆ BRUKSELKĘ"! SKORO JEDEN Z NAJWYŻSZYCH URZĘDNIKÓW W III RP PODŻEGA DO "WYCISKANIA" ŚRODKÓW Z UE, TO CZY JESZCZE MOŻE BYĆ DOBRZE W TYM KRAJU? TUTAJ URZĘDNICY PATRZĄ NA SWOJEGO SZEFA, SĄ ZWYKLE LENIWI I NAJLEPIEJ WYCHODZI IM "UDAWANIE" PRACY....SKANDAL! ZAGAJNIKI TO TAKŻE PRZEKRĘT STULECIA!206
 • rolnik z dziada pradziada 2012-01-22 10:56:03
  płacicie śmieszne dzierżawy nie adekwatne do dochodów a jak wam się mało urodzi to chcecie żeby anr wam umorzyła dzierżawę szczęściarze a może cwaniaki
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.90.49.108
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.