Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r. stało się dziś powodem zwołania obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyskusję zdominowała jednak kwestia „sprawiedliwości” w dysponowaniu ziemią.

Zorganizowane przedsiębiorstwa przejmowane niegdyś w całości powinny być traktowane inaczej  - kilkaset umów dzierżawy wkrótce wygaśnie, co postawi wiele firm kiedyś przejmujących te zorganizowane przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w związku z niewydaniem 30 proc. areału w 2012 roku – mówiła radca prawny Agnieszka Woda.

Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego, ocenił, że decyzje wobec przejmujących byłe PGR-y są motywowane politycznie, a prawo wobec nich nie jest stosowane. Dotyczy to też konieczności wyłączania 30-proc. z dzierżaw. Historia określi, kto zawinił – podkreślił.

„Kandydat na senatora” - jak przedstawił mówcę prowadzący obrady poseł Jarosław Sachajko – Edward Kosmal wskazał, że rolnicy nie mieli szans w prowadzonych po rozwiązaniu PGR otwartych przetargach, wówczas często cesją przekazywano przedsiębiorstwa, także zagranicznym inwestorom. Dziś wygasiły one hodowlę, zatrudniają niewiele osób. Problem gospodarstw, które nie wyłączyły 30 proc., jest ważny i wymaga rozwagi. Dzisiaj większość spółek to spółki z obcym kapitałem, a prawo trzeba respektować – wskazał.

 O „sprawiedliwości dziejowej” i konieczności zwrotu ziemi byłym właścicielom i zabużanom – co wydaje się oczywiste, jeśli zważyć przygotowywanie i prowadzenie zwrotu majątków (w tym kamienic) innym nacjom – mówili kolejni dyskutanci.  Budynki i maszyny po PGR-ach zostały sprzedane, dzierżawcy na początku lat 90. dostali ziemię za niskie czynsze dzierżawne – wskazywano. Źle rozdysponowano ziemię w latach 90. i niepotrzebnie pozwalano obcokrajowcom na kupno ziemi i dzierżawy.

Niczym niepodyktowane jest wprowadzenie przepisów dotyczących ograniczeń w sprzedaży ziemi – mówił z kolei poseł Zbigniew Ajchler. Obrót ziemią jest podyktowany także naturalnymi procesami. Działania z ostatnich 4 lat nie przyczyniły się do wzmacniania spółdzielczości, bo nie ma zaufania rządu do obecnych spółek i nikt nie wchodzi w taką działalność wobec nierównego traktowania spółdzielni w przepisach i finansach. Rozwój agrarny jest wstrzymywany.

Poseł Dorota Niedziela pytała o powody małej liczby dzierżaw i wzrost bezumownego użytkowania gruntów, niską ściągalność czynszów i opłat przez KOWR.

Poseł Jarosław Sachajko pytał, dlaczego KRIR podarowano państwową ziemię, którą teraz sprzedaje ona na cele budowy hipermarketu.

Wiceminister Rafał Romanowski stwierdził, odpowiadając na te uwagi, że ZWRSP powstał w 1992 roku i jest odrębną sprawą od sytuacji z 1945 roku. Przypomniał, że w 2011 roku przyjęto ustawę o wyłączeniu 30 proc. i teraz jest to tylko realizowane. Bezumowne użytkowanie to wynik braku realizacji tej ustawy, a zwiększenie do 30-krotności opłat czynszowych za bezumowne użytkowanie ma mu zapobiec.  W 2016 roku wprowadzono ograniczenia w sprzedaży ziemi, zgodne z konstytucją. ZWRSP nie jest jednakowy w całym kraju. Grunty powinny wrócić do zasobu i być rozdysponowywane na rzecz rolników. Grunty są dzierżawione, a nie sprzedawane. 800 tys. ha, sprzedane wcześniej, niekoniecznie trafiło do rolników, teraz wstrzymano wzrost cen ziemi – cele z 2016 r. więc osiągnięto. Dochód państwa z dzierżaw ma charakter stały. Stawki dzierżaw trzeba porównywać – dotąd lepiej opłacało się płacić pięciokrotny czynsz niż dopuścić do ponownego przetargu i zwiększenia czynszu – stąd wzrost karnego czynszu do jego 30-krotności. Obecne przepisy dotyczące obrotu ziemią obowiązują do 2021 roku, potem można będzie mówić o „luzowaniu” zasad sprzedaży – jeśli rolnicy uznają, że stać ich już na zakup. Rozumiem argumenty dzierżawców, ale też rozumiem gospodarstwa rodzinne, które chcą korzystać z ZWRSP. Dzierżawa ma charakter czasowy, wyłączenia należało przyjąć, bo przyjęte prawo trzeba realizować – podkreślał wiceminister.