We wtorek w podkarpackim urzędzie marszałkowskim podpisano umowy z pierwszymi 11 gminami. Jak powiedział w trakcie uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch, pieniądze przeznaczone będą również na zakup sprzętu do pomiaru gruntów oraz odkrzaczanie gruntów rolnych.

- Do podziału mieliśmy ponad 13 mln zł. Z tej puli najwięcej, bo 12,5 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ponad 140 gmin. Prawie 64 tys. zł to kwota na dojazd do gruntów rolnych dla jednego z powiatów. Za kolejne ponad 45 tys. zł cztery powiaty kupią sprzęt pomiarowy i informatyczny oraz oprogramowanie do ewidencji gruntów - powiedział Pilch.

Natomiast 20 tys. zł otrzyma jedna gmina na odkrzaczanie gruntów rolnych o powierzchni ok. 5,5 ha.

Pilch podkreślił, że dla kilkunastu gmin zarząd zwiększył dofinansowanie do 150 tys. zł na zadania realizowane na drogach do winnic oraz na obiektach poscaleniowych. - Uwzględniliśmy również specyficzne warunki gospodarowania gmin górskich i podgórskich, które otrzymały do 100 tys. zł - dodał wicemarszałek.

W przyszłym roku zarząd województwa planuje przeznaczyć pieniądza z opłat za odrolnienie gruntów na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Jak wyjaśnił Pilch, będzie to dofinansowanie dla małych zbiorników o powierzchni do kilku tys. m kw.

Wśród samorządowców, którzy podpisali we wtorek umowy był m.in. burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur, który podkreślił, że te pieniądze są bardzo istotne dla jego gminy. - Wpływają na podniesienie potencjału rolnictwa, na rozwój terenów wiejskich, na jakość życia mieszkańców - dodał.

Umowę podpisał również wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk, który zaznaczył, że kwoty na budowę dróg dojazdowych w tym roku są większe niż w latach ubiegłych. - Dzięki tym pieniądzom poprawia się infrastruktura drogowa na terenach gmin na Podkarpaciu. Korzystają z tego przede wszystkim rolnicy, dzięki temu zwiększają się plony - powiedział Huk.

W ubiegłym roku zarząd województwa przeznaczył na budowę dróg dojazdowych ponad 11,1 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstało prawie 95,5 km dróg. Natomiast na zakup sprzętu pomiarowego do ewidencji gruntów zarząd przeznaczył ponad 66,7 tys. zł.