Podlaska Izba Rolnicza w pełni popiera Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotyczące utworzenia specjalnego „Podlaskiego wojewódzkiego programu budowy i modernizacji dróg rolniczych" - czytamy w liście PIR.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, Izba pokreśla jak spore zmiany nastąpiły w ostatnich latach na podlaskiej wsi. Niestety istniejąca infrastruktura dróg rolniczy nie ułatwia codziennej pracy rolników

- Na podlaskiej wsi prawie trzykrotnie wzrosła ilość ciągników o większej mocy a także nowoczesnych i większych maszyn rolniczych. Ten sprzęt musi jednak dojechać do pól, a tymczasem tereny województwa podlaskiego charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową, pola są małe, podzielone i rozdrobnione. Dlatego dróg dojazdowych jest dużo, często niedostosowanych do wymagań nowoczesnego rolnictwa. Obecnie sieć w większości przypadków składa się z dróg gruntowych, nieutwardzonych, bardzo często nieprzejezdnych dla nowoczesnych specjalistycznych maszyn rolniczych - czytamy w informacji PIR.

Z powodu braku urządzeń towarzyszących drogom tj. rowów, przepustów, systemów odwodnienia -drogi te okresowo tracą charakter dróg przejezdnych - zwłaszcza w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dlatego poprawa stanu istniejących dróg transportu rolnego powinna należeć do działań priorytetowych dla samorządu województwa podlaskiego.

Docelowo sieć dróg rolniczych powinna być elementem struktury przestrzennej gruntów rolnych, umożliwiającej komunikację pomiędzy siedliskami poszczególnych gospodarstw rolnych a uprawianymi przez nie gruntami.