Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali w czwartek ze starostą jędrzejowskim Pawłem Faryną umowy na dofinansowanie operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Wielu rolników użytkuje rozproszone działki rolne. Aby ułatwić im działalność oraz zachować konkurencyjność naszego rolnictwa realizujemy projekty scalenia gruntów. Dziś podpisaliśmy 3 umowy i blisko tysiąc hektarów gruntu w powiecie jędrzejowskim zostanie scalonych - powiedział Bętkowski, cytowany w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa zrealizowane zostaną projekty scalania gruntów wsi Kawęczyn (gmina Imielno) oraz wsi Łysaków Pod Lasem i wsi Łysaków Kawęczyński w gminie Jędrzejów o łącznej powierzchni 978 ha. Wartość dofinansowania wyniesie w sumie ponad 13 mln zł, z czego 8,3 mln zł pochodzi ze środków EFRROW.

"Wartością dodaną w scalaniu gruntów jest budowa sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz regulacja stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Dlatego zachęcam starostów do korzystania z dofinansowania na te działania w przyszłej perspektywie finansowej, w której także przeznaczymy na to środki" - podkreślił Jońca.

Od rozpoczęcia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014-2020 w regionie świętokrzyskim odbyły się do tej pory dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których do realizacji wybrano pięć operacji na łączną kwotę ponad 46 mln zł, z czego ze środków EFRROW pochodziło prawie 30 mln zł. Jedna z tych operacji była realizowana na terenie powiatu włoszczowskiego, a cztery w powiecie jędrzejowskim.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. Wielu rolników nadal gospodaruje na licznych, rozproszonych działkach rolnych.

Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw, poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych - zauważono w informacji urzędu marszałkowskiego.

W ramach projektu scalenia przeprowadzone zostaną również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmą w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

W ramach realizowanych operacji wybudowanych zostanie w regionie ponad 2 km nowych dróg, a 19 km istniejących zostanie przebudowanych. Planowany termin zakończenia wszystkich prac związanych z postępowaniem scaleniowym oraz zagospodarowaniem poscaleniowym to czerwiec 2025 roku.