Wśród państw członkowskich Unii Europejskie to Holandia odnotowała najwyższą cenę zakupu za jednego hektara gruntów ornych w UE (średnio 69 632 euro w 2019 r.). Cena gruntów rolnych w każdym regionie Holandii była wyższa od wszystkich innych dostępnych średnich krajowych w UE.

Jednak spośród regionów UE, dla których dostępne są dane, najwyższe ceny gruntów ornych występowały w hiszpańskim regionie Wysp Kanaryjskich (średnio 120 477 euro za hektar w 2020 r.).

Grunty rolne były najtańsze w Chorwacji, gdzie 1 hektar kosztował średnio 3 440 euro w 2020 r. Na poziomie regionalnym hektar gruntów ornych kosztował najmniej w południowo-zachodnim regionie (Yugozapaden) Bułgarii (średnio 2 051 euro).

Średnia cena gruntów rolnych w Polsce na tle innych krajów UE

Zdumiewać może fakt, że średnia cena 10,7 tys. euro za hektar (2020 r.) w Polsce jest wyższa niż w Szwecji (10,1 tys. euro), Czechach (9,5 tys. euro), a nawet Finlandii (8,5 tys. euro). Cena ziemi rolnej w Polsce jest też średnio wyższa o 4,6 tys. euro niż we Francji (6,1 tys. euro).

Średnia cena za 1 ha na Łotwie wyniosła 4,1 tys. euro, zaś w Estonii zapłacimy tylko 3,7 tys. euro za 1 ha gruntów rolnych w 2020 r.

O wiele droższa ziemia jest w Hiszpanii, gdzie średnia cena za 1 ha wyniosła 12,9 tys. euro w 2020 r. Bardzo podrożały grunty rolne na Słowacji gdzie w 2020 r. za 1 ha gruntów rolnych trzeba zapłacić średnio aż 21, 4 tys. euro.

Ceny gruntów rolnych w Polsce według Eurtostatu 

Cena gruntów rolnych obrocie prywatnym wzrosła w Polsce w 2020 r. do 47,6 tys. zł za ha według danych GUS.

Dane o cenach gruntów rolnych w Europie zostały także zaktualizowane w Eurostacie. Podano wartości cen w przybliżeniu.

Co ciekawe według listopadowej aktualizacji Eurostatu w Polsce cena ziemi rolnej za 1 ha spadła nieznacznie w niektórych województwach, w 2020 r.. Mowa tu o woj.: śląskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Ziemia rolna najdrożej koszarowała w woj. wielkopolskim i sięgnęła kwoty 63 405 zł/ha według danych Eurostatu. Najtaniej można nabyć grunty rolne w woj. zachodniopomorskim gdzie cena w przybliżeniu za 1 ha wyniosła 28 891 zł.

Cena za 1 ha ziemi w podziale na województwa w Polsce

Województwo/rok 2019 2020
małopolskie 34 808 zł/ha 37 142 zł/ha
śląskie 39 468 zł/ha 39 328 zł/ha
wielkopolskie 62 435 zł/ha 63 405 zł/ha
zachodniopomorskie 29 005 zł/ha 28 891 zł/ha
lubuskie 30 472 zł/ha 30 303 zł/ha
dolnośląskie 37 104 zł/ha 39 200 zł/ha
opolskie 48 280 zł/ha 48 928 zł/ha
kujawsko-pomorskie 56 048 zł/ha 55 727 zł/ha
warmińsko-mazurskie 43 510 zł/ha 46 244 zł/ha
pomorskie 41 668 zł/ha 46 244 zł/ha
łódzkie 41 253 zł/ha 41 814 zł/ha
świętokrzyskie 30 777 zł/ha 32 472 zł/ha
lubelskie 35 016 zł/ha 35 492 zł/ha
podkarpackie 27 835 zł/ha 29 355 zł/ha
podlaskie 45 390 zł/ha 48 090 zł/ha
 Źródło: Eurostat, przybliżone wartości cen za 1 ha w 2020 r.