„W obszarze rolnictwa stała płaszczyzna dialogu w ogóle nie istnieje. Nowe rozwiązania prawne są przyjmowane praktycznie bez konsultacji. Przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera ze środowiskiem rolniczym nie spotkał się Pan ani razu” – napisali rolnicy protestujący w Szczecinie w dzisiejszym liście skierowanym do premiera. Domagają się spotkania z premierem „w celu wypracowania planu działań  mających na celu ochronę rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją oraz stwarzania warunków do jego rozwoju”

Protestujący wystosowali też list do prezesa ANR Leszka Świętochowskiego, informując go o swojej ocenie sytuacji związanej ze sprzedażą ziemi.

Obie petycje (poniżej) zostały przekazane dziś na ręce wojewody zachodniopomorskiego oraz p.o. dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie.

Petycja do premiera

 

Petycja do prezesa ANR