Aneks do umowy z 2011 r., pozwalający kontynuować wykup popowodziowych gruntów, podpisali starosta płocki Michał Boszko i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasz Skrzyczyński.

Jak poinformowało w piątek starostwo płockie, warunki, na jakich zostanie wykonana nowa wycena gruntów nie ulegną zmianie, co oznacza, że pod uwagę będą brane tylko uprawy wieloletnie. Do końca lutego zostanie opracowany nowy operat szacunkowy i proces wykupu gruntów zostanie wznowiony.

W ramach projektu dotychczas wykupiono od 4 właścicieli 6 działek o powierzchni ponad 16 ha. Do wykupu pozostają jeszcze 53 ha, należące do 19 właścicieli, którzy dotychczas nie zgadzali się na wykup za kwotę, jaką proponował Skarb Państwa, domagając się m.in. uwzględnienia w wycenie upraw jednorocznych. Jednocześnie dwóch właścicieli podjęło się rekultywacji gruntów we własnym zakresie i definitywnie zrezygnowało ze sprzedaży.

Według wójta gminy Słubice Józefa Walewskiego, właściciele gruntów zniszczonych przez powódź chcieliby, aby wycena uwzględniała rzeczywistą ich wartość. - Sprawa podpisania samego aneksu do wcześniejszej umowy to jeszcze nie wszystko. Chodzi o faktyczną wycenę tych gruntów, ponieważ obecnie ziemia jest sprzedawana po wyższej cenie niż ostatnia wycena - powiedział Walewski. Dodał, że właściciele nadal obstają, by w wycenie brano pod uwagę nasadzenia jednoroczne.

W lutym 2011 r. porozumienie w sprawie wykupu 82 ha popowodziowych gruntów od rolników z gminy Słubice przez Skarb Państwa podpisało starostwo płockie, samorząd gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Nadleśnictwo Łąck. Była to pierwsza w Polsce tego typu umowa, dotycząca terenów dotkniętych powodzią. Po szczegółowej analizie obszaru zniszczeń projektem objęto ostatecznie 69 ha gruntów. Wykupione przez Skarb Państwa tereny zostaną przeznaczone do zalesienia.

Wykupu gruntów, po uzyskaniu zgody wojewody mazowieckiego, dokonuje starosta płocki ze środków zarezerwowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; starosta zawiera z rolnikami dwustronne umowy, które uwzględniają przekazanie gruntów w zarząd Lasom Państwowym do zalesienia.

Jeszcze w 2011 r. w ramach procedury sprzedaży gruntów na rzecz Skarbu Państwa konieczna okazała się korekta ich wcześniejszych wycen, gdyż w niektórych przypadkach uwzględniano wartość upraw czasowych - np. zboża - znajdujących się na polach w momencie powodzi, tymczasem rolnicy z tego tytułu dostali już odszkodowania w 2010 r. Korekty nie wymagały wyceny uwzględniające uprawy wieloletnie, jak np. sady. Podstawą wyceny gruntów jest ich wartość przed zniszczeniem przez powódź. Rolnicy, którzy wystawiają grunty na sprzedaż, muszą przedstawić oświadczenie, że nie uzyskali wcześniej rekompensaty bądź odszkodowania za grunty zniszczone przez powódź z innego źródła ze środków publicznych.

W 2010 r. powódź dotknęła gminę Słubice i sąsiednią gminę Gąbin pod koniec maja, po przerwaniu przez Wisłę wału przeciwpowodziowego w Świniarach oraz na początku czerwca, gdy rzeką spływała druga fala wezbraniowa. W obu gminach zalanych zostało ponad 20 miejscowości i około 6 tys. ha zamieszkanych przez 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób oraz ponad 2300 sztuk zwierząt.