Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zareagował na apele rolników, w kwestii rozwiązania problemu rozstrzygania przetargów na sprzedaż i dzierżawę ziemi rolnej z zasobów Skarbu Państwa.W opublikowanym na stronie KOWR komunikacie czytamy:

"Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, trwają prace nad wprowadzeniem prawnych i technicznych rozwiązań mających na celu przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu. O nowych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco."

W sprawie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę ziemi planowanych w terminach od 30.03.2020 – 11.04.2020 centrala odsyła rolników do kontaktu z właściwym biurem terenowym KOWR.

Dla przypomnienia izby rolnicze apelowały do KOWR o rozwiązanie tego problemu już 19 marca. W opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zaproponowane przez KOWR rozwiązania dotyczące przeprowadzania przetargów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej mogą okazać się niewystarczające, gdyż przygotowanie techniczne rolników i możliwości zasięgu sieci internetowej mogą stanąć na przeszkodzie tym działaniom. Samorząd postulował rezygnację z przetargów ograniczonych licytacyjnych na rzecz przetargów ofertowych.