- W roku 2013 spółka sprzedała ponad 60 obiektów magazynowych oraz suszarniczych - mówi Mieczysław Mietelski, członek zarządu Feerum, spółki produkującej na Śląsku elewatory, silosy i podnośniki.

Głównymi klientami Feerum są większe gospodarstwa rolne, zwykle o powierzchni ponad 100 ha, firmy skupujące zboże, zakłady przemysłowe, takie jak: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw.

- Dla gospodarstw rolnych sprzedaż obejmowała ok. 45 proc. - dodaje Mieczysław Mietelski.

Feerum podwyższył 21 października 2013 r. prognozy finansowe oczekując wyników finansowych lepszych o jedną piątą. W tym roku wypracuje przychody na poziomie 87,6 mln zł, natomiast zysk netto osiągnie przekroczy 12 mln zł.

Na koniec września 2013 roku w portfelu Spółki znajdowało się 26 umów o łącznej wartości 15,9 mln zł, z terminem realizacji do końca 2013 r. W październiku Spółka podpisała kolejne kontrakty na łączną kwotę 11,8 mln zł, które rozbudowały portfel umów z terminem realizacji na 2014 rok..

Feerrum koncentruje się na produkcji elewatorów o pojemności od 5-10 tys. ton do 50-100 tys. ton. Elewatory farmerskie są coraz bardziej nowoczesne i lepiej wyposażone w systemy regulowania temperatury, suszenia i wietrzenia, dzięki czemu rolnicy mogą przechowywać zboże nawet rok lub dłużej.

Między 2009 i 2012 r. Feerum odnotował ponaddwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ było uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w styczniu 2010 roku. Do wzrostu przychodów przyczyniło się również rosnące zapotrzebowanie na elewatory na rynku polskim wsparte programami dofinansowania ze środków unijnych.

Feerum powstała w lutym 2004 r. z połączenia działalności gospodarczych Daniela Janusza oraz Jarosława Urbasia. Od 2002 roku obaj wspólnicy w kooperacji produkowali i sprzedawali suszarnie zbożowe, podnośniki kubełkowe, przenośniki taśmowe i połączenia technologiczne.