W 2010 roku cudzoziemcy nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3116 ha na podstawie 4262 zarejestrowanych transakcji – wynika z danych MSWiA.

Mieści się w tym 416 zarejestrowanych transakcji  dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych, na łączną powierzchnię 517 ha.

Zezwolenie MSWiA jest ważne 2 lata. W 2010 roku minister spraw wewnętrznych i administracji wydał 264 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 808 ha, w tym 180 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 800 ha.

1.      W ciągu ostatnich 20 lat (dane są gromadzone od 1990 roku) cudzoziemcy uzyskali ponad 23 tys. zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 48 tys. ha. Na nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółkach handlowych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości w ostatnich 15 latach wydanych zostało 3 tys. zezwoleń dotyczących ogólnej powierzchni  56 tys. ha nieruchomości.

Na prawie 27 tysięcy zezwoleń wydano 3,5 tys. decyzji odmownych.

Od 2016 roku obywatele państw Unii Europejskiej będą mogli kupować ziemię rolną i leśną bez zezwolenia.