Jednym z celów polityki rolnej Sawickiego jest rozdysponowanie dla rolników państwowych gruntów, które znajdują się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.

Sawicki kilkakrotnie zmieniał propozycje ustawowych rozwiązań w tym zakresie.

Potwierdził, że rozdysponowanie ziemi zostanie oparte na ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego państwa. Zgodnie z tą ustawą gospodarstwo rodzinne ma nie więcej niż 300 hektarów, zaś z Agencji Nieruchomości Rolnych nie można kupić więcej niż 500 hektarów.  

W pierwszej kolejności państwowa ziemia ma trafiać do tych, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rolne (do 300 ha), w drugiej do dzierżawców agencyjnej ziemi.

Projekt ustawy został w miniony poniedziałek przyjęty przez stały Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, więc nie powinno już być rozbieżności w rozdysponowaniu gruntów – powiedział Sawicki.

Ustawa, o trwałym rozdysponowaniu gruntów, którą forsuje resort rolnictwa nadal budzi wiele emocji. Są one związane z wypłacaniem odszkodować obecnym dzierżawcom państwowych gruntów.

 O tym, że Rada Ministrów zajmie się ustawą o trwałym rozdysponowaniu ziemi, Sawicki powiedział w Sejmie, na specjalnie zwołanej konferencji w obecności wicepremiera Waldemara Pawlaka.

źródło: farmer.pl