- Sprzedaż ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych będzie kontynuowana i będziemy chcieli sprzedać jej maksymalnie dużo. Wpływy zapisane w ustawie budżetowej będą zrealizowane - powiedział Sawicki.

W ustawie budżetowej na 2012 r. rząd zapisał, że wpływy z tytułu sprzedaży ziemi wyniosą 1,5 mld zł.