Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zabiegała od dwóch lat o inicjatywę ustawodawczą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP dotyczącą dzierżaw rolniczych. Inicjatywa ustawodawcza została zaakceptowana przez całą komisję rolnictwa.

Komisja zgłosiła w ub.r. pierwszy projekt, który został poddany ocenie Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmu RP. Ich wnioski zostały uwzględnione. Po dyskusji Biuro Legislacyjne uzupełni kolejny raz projekt o swoje uwagi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza współpracować przy powstawaniu ostatecznej wersji projektu. Ustawa ma być procedowana tzw. szybszą ścieżką, tak, aby mogła być uchwalona jeszcze pod wyborami do Sejmu.

Jak powiedział Leszek Dereziński z Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, ustawa jest konieczna z punktu widzenia rozwiązywania problemu zagospodarowania gruntów na wsi. Projekt ustawy dotyczy wszystkich dzierżaw, ale też współpracy rolników, poprawy struktury agrarnej, dopłat i uszczelnienia funkcjonowania sytemu podatkowego na wsi. Ma ona też zapobiec przejęcia polskiej ziemi przez obcokrajowców. Ustawa ma też usprawnić i uporządkować współpracę dzierżawców z ANR. Projekt zakłada dziedziczność dzierżawy która już obowiązuje w wielu krajach. Dzierżawa ma umożliwić rolnikom zainwestowanie środków wydawanych na zakup ziemi, w rozwój gospodarstwa.

Według posła Krzysztofa Ardanowskiego, rozdysponowanie 10 proc. ziemi, która pozostała własnością Skarbu Państwa, powinno nastąpić na drodze dzierżawy, co zapobiegnie bezsensownej walce o jej nabycie na przetargach. W walce tej na ogół zwyciężają najbogatsi rolnicy, łatający swymi pieniędzmi dziurę budżetową. Dzierżawa zapobiegnie też przejmowaniu ziemi przez obcokrajowców.