Kwestia wieczystego użytkowania i możliwość przekształcania go w prawo własności nieruchomości pojawiła się w trzech projektach ustaw. Najbardziej radykalna jest propozycja PiS - zlikwidować użytkowanie wieczyste i zamienić je w prawo własności. Mniej radykalne są dwa projekty klubów PO i SLD, które proponują zachowanie prawa wieczystego użytkowania, ale z ułatwieniem i przyspieszeniem procedur przekształcania go we własność. Ostatecznie przedmiotem prac w Sejmie stał się projekt PO.

- Projekt ma zdynamizować przekształcanie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości. Ponadto poszerza znacznie krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o przekształcenia. Mogą się o to ubiegać wszyscy, którzy mieli ustanowione prawo użytkowania wieczystego przed 13 października 2005 r. - mówił poseł sprawozdawca Stanisław Huskowski (PO).

Projekt poparli posłowie PO, PSL i PJN. Klub SLD zgłosił poprawkę. Posłanka PiS Anna Paluch skrytykowała projekt, zgłosiła do niego poprawki i zarzuciła PO ściąganie rozwiązań z projektu PiS.

- Jeśli już ściągacie, to ściągajcie przynajmniej inteligentnie. Prawo i Sprawiedliwość proponuje likwidację użytkowania wieczystego, wy chcecie zachować tę hybrydę. (...) W jaki sposób byście go nie bronili, użytkowanie wieczyste jest niewątpliwie reliktem epoki realnego socjalizmu w polskim prawie - mówiła.

O kopiowaniu projektów mówił też poseł SLD Wiesław Szczepański. "Jako bazowym do prac podkomisji stał się projekt Platformy Obywatelskiej, który w połowie został przepisany z projektu SLD, a w połowie z projektu Prawa i Sprawiedliwości, choć wpisano tam inne cyfry i inne rozwiązania" - mówił.

Dodał, że decyzję o tym, czy głosować za projektem, połowie SLD podejmą już w trakcie głosowania i liczą na to, że zostanie przyjęta ich poprawka dotycząca rozłożenia spłaty podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste na trzy lata (gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, a nie przekracza pięciokrotności) lub na pięć lat (przy przekroczeniu pięciokrotności dotychczasowej opłaty).

Posłowie Józef Racki z PSL i Kazimierz Hajda (PJN) zapowiedzieli głosowania za projektem, zgodnie ze sprawozdaniem komisji.

Projekt poszerza grono podmiotów, które będą miały prawo ubiegać się o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Dotychczas przysługiwało ono tylko tym, którzy mieli mieszkania i grunty przeznaczone na cele rolne. Teraz będą mieli do tego prawo wszyscy, którzy o to wystąpią, pod warunkiem, że dysponują prawem do użytkowania wieczystego co najmniej od sześciu lat, po wniesieniu opłaty uwłaszczeniowej. W przypadku gruntów skarbu państwa, które są oddane w użytkowanie wieczyste proponowana bonifikata ma wynosić 50 proc.

Wykluczenia mają dotyczyć m.in. cudzoziemców, działkowców oraz sytuacji, gdy grunt użytkowany jest przez podmioty będące własnością gminy lub skarbu państwa.

Autorzy projektu chcą, aby w przypadku nieruchomości wielorodzinnych do uwłaszczenia wystarczył wniosek większości, a nie - jak do tej pory - wszystkich lokatorów. Uniemożliwiało to złożenie wniosku o uwłaszczenie np. w sytuacji, gdy któryś z lokatorów wyjechał za granicę lub zmarł i nie zostawił testamentu.