PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi

Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi
Krzysztof Jurgiel wyjaśnił, że ustawa powstała na skutek protestów rolników dotyczących sprzedaży polskiej ziemi podstawionym osobom, czyli tzw. słupom. Fot. pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Wstrzymanie na 5 lat sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa i zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi zakłada ustawa uchwalona w czwartek przez Sejm. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa.Sejm poparł 13 poprawek zgłoszonych przez PiS oraz jedną autorstwa klubu Kukiz'15. W sumie poprawek i wniosków mniejszości było ok. 80. Głosowanie trwało 2,5 godz. Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 195, wstrzymało się 18.

Posłowie przegłosowali m.in. poprawkę umożliwiającą nabywanie ziemi rolnikowi, który nie należy do KRUS - poprzez zmianę definicji rolnika indywidualnego. Spotkało się to z zadowoleniem ze strony posłów z klubów opozycyjnych.

Kolejną ważną zmianą było dodanie przepisu, który mówi, że sprzedaż ziemi nie dotyczy nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są przeznaczone na cele inne niż rolne. Wcześniej wprowadzono poprawkę, że przepis nie będzie dotyczył też siedlisk rolnych, tj. działek do 0,5 ha, na których stały budynki niewykorzystywane do produkcji rolnej wraz ogródkami przydomowymi.

Najwięcej kontrowersji wzbudził zgłoszony przez PiS i przyjęty przez Sejm zapis zezwalający na zakup i sprzedaż ziemi przez związki wyznaniowe i Kościoły. Posłowie z opozycji pytali, dlaczego rząd nie zgadza się na zakup ziemi przez inne podmioty prawne, a w tym przypadku robi wyjątek. Padały zarzuty o niekonstytucyjność tego przepisu.

Na wniosek PiS wykreślony został przepis, w myśl którego wierzyciel nie może żądać od właściciela nieruchomości rolnej ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Dodano przepis stanowiący, że jeśli nabywana nieruchomość wchodzi w skład majątku małżonków, to wystarczy, że jedno z nich będzie rolnikiem indywidualnym.

Doprecyzowano przepis (poprawka PiS), który zakłada, że w przetargach ograniczonych nie może uczestniczyć osoba, która kiedykolwiek nabyła ziemię z państwowego zasobu o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha, przy czym wlicza się powierzchnię gruntów, które zostały zbyte - z wyjątkiem tych na cele społeczne.

Do projektowanej ustawy zostało wprowadzone upoważnienie dla ministra rolnictwa, które pozwoli w drodze rozporządzenia określić sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, a w szczególności od rodzaju i klasy gruntów, miejsca położenia nieruchomości i wartości budynków.

PiS wprowadziło też szereg poprawek dot. ograniczenia prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nie będzie ona dotyczyła m.in. dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego. Będzie ono też ograniczone w przypadku nabycia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, jeśli wspólnikiem staje się osoba bliska.

Zaakceptowana przez Sejm poprawka klubu Kukiz'15 dotyczy wykreślenia pewnych przepisów, co ma sprawić, że banki będą musiały być bardziej odpowiedzialne przy udzielaniu kredytów rolniczych, tak by nie doprowadzać gospodarstwa do nadmiernego zadłużania.

Pozostałe poprawki klubów nie zostały przyjęte. PSL m.in. proponowało, by ANR mogła sprzedawać działki nie do 2, a do 5 ha. Ludowcy chcieli, by zbycie państwowej ziemi było możliwe już po 5 latach, a nie po 15. PO proponowało m.in., by nabywcą ziemi mogła być też spółdzielnia rolników.

Klub Kukiz'15 wnioskował ponadto, by zakaz sprzedaży ziemi nie dotyczył działek położonych w granicach administracyjnych miast. Zaproponował też, by za nabywcę nieruchomości uznać osobę stale mieszkającą w Polsce przez pięć lat, niezależnie od kwalifikacji i narodowości.

Jak oceniał po zakończeniu głosowań Bartosz Józwiak z Kukiz'15, rząd ustawą nie uchroni przed wykupem spekulacyjnym polskiej ziemi przez cudzoziemców, nie będzie ona korzystna w dłuższym czasie dla rolników, wywoła też niezadowolenie u pozostałych Polaków. "My próbując wprowadzić poprawki, zrobiliśmy więcej dla obrony polskich rolników niż PiS te poprawki odrzucając" - powiedział poseł.

Dorota Niedziela (PO) stwierdziła zaś, że ustawa jest "zła" i broni tylko i wyłącznie interesów ANR; rolnicy będą mieli utrudniony dostęp do ziemi, a ustawa jest niezgodna z konstytucją, prawem unijnym i zapisami Traktatu Europejskiego.

Ustawa mocno ewaluowała od czasu projektu rządowego, ale choć się zmieniła, to zbyt mało, by można było za nią zagłosować - zaznaczyła Paulina Hennig-Kloska (N) przed głosowaniem nad ustawą. Dodała, że jej klub nie może poprzeć tej ustawy, bo - w jej ocenie - niezgodność z konstytucją jest "bezwzględna".

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zauważył, że jest to pierwsza ustawa, która została tak bardzo zmieniona pod wpływem protestów rolniczych. M.in. zostały doprecyzowane przepisy dotyczące dziedziczenia ziemi, zniesiony został też wymóg należenia do KRUS - wyliczał. To dobrze, ale nie doszło do zmiany przepisu dotyczącego zablokowania sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat - podkreślił lider ludowców.

Głos zabrał także minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który wyjaśnił, że ustawa powstała na skutek protestów rolników dotyczących sprzedaży polskiej ziemi podstawionym osobom, czyli tzw. słupom. Zapewnił, że polskie przepisy nie są bardziej rygorystyczne niż w innych krajach UE. Zadeklarował, że w ciągu 2 lat resort przygotuje ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która nie tylko będzie dotyczyła stosunków własnościowych, ale i form organizacji produkcji oraz form organizacji rynku rolnego. Wówczas - jak zaznaczył - rozważone będą inne formy gospodarowania np. w postaci spółdzielni rolników.

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

Reguluje też prywatny obrót ziemią. Zakłada się, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. W myśl przyjętej do ustawy poprawki nabywać ziemię rolną będą mogły też Kościoły i związki wyznaniowe.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Teraz zajmie się nią Senat.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (41)

 • smoku 2016-04-12 18:17:30
  A kto twierdzi, że ta ustawa jest doskonała ale ta ustawa co ważne jest sygnałem dla świata, że Polacy nie do końca dali się otumanić i zaczynają szanować to co w dużej mierze pozostało jeszcze ich, tak jak to robią od zawsze inne narody a walkę polityczną zostawmy oszołomom politycznym - zadziobią się o ich sprawa.
 • zorro 2016-04-11 12:45:46
  Duńczyk, który mieszka w Polsce i od 5 lat prowadzi gospodarstwo rolne na dzierżawionych gruntach, po 1 maja może swobodnie dokupić od Polskich niby rolników ziemię do 300 ha.

  Polak, który mieszka w Polsce i od 5 lat prowadzi gospodarstwo rolne w innej gminie niż ma miejsce zameldowania nie może kupić nawet 1 m2 ziemi rolnej.

  Ojciec Dyrektor Redemptorysta z Torunia niezależnie gdzie mieszka i gdzie gospodaruje może kupić tyle ziemi ile chce.

  Tak to jest ta DOJNA ZMIANA

 • smoku 2016-04-11 09:40:20
  zorro "gamoniu" jak widać tobie bardziej zależy na pierdołach i partyjnych pierdach niż na ochronie polskie ziemi więc ją szybko sprzedaj niemieckiemu czy holenderskiemu słupowi, na co czekasz bo chłop z ciebie jak...( ocenzurowano)
 • zorro 2016-04-08 08:30:24
  @smoku czytać fora potrafisz to zmuś się i przeczytaj uchwalony PIS-owski gniot.

  Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
  w art. 68 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  (---)
  „2a. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. …) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości, ustalonej przez sąd na podstawie dołączonego do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.”;

  Przeczytaj ze zrozumieniem a później się wypowiadaj.

  Jak myślisz ślepy wyznawco PIS-u po co został wprowadzony ten zapis?

  To jest ta Wasza DOJNA ZMIANA.

  Napiszę Ci jeszcze raz, to może Ci się utrwali gamoniu.

  Suma hipoteki nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości, ustalonej przez sąd na podstawie dołączonego do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami

  Oczywiście jak masz już obciążoną ziemię a jej wartość rynkowa spadnie poniżej wartości ustanowionej hipoteki to bank zażąda od ciebie dodatkowego zabezpieczenia a jak nie będziesz miał co zastawić to Ci wypowie umowę kredytu i komornicy wezmą cię w obroty.

  Właśnie tacy niepiśmienni gamonie jak ty głosowali na PIS i dalej ślepo wierzą Jarosławowi Wiecznie Dziewicy i dają się dymać.
 • smoku 2016-04-07 23:01:05
  zorro "gamoniu" tobie zapewne lepiej wychodzi uprawa tej antypisowskiej propagandy niż pola a sąd wpisze każdą hipotekę o ile wniosek nie znajdzie prawnych podstaw do jego odrzucenia i ma w nosie ile nieruchomość jest warta bo też nic go nie interesuje jej realna rynkowa wartość gdyż nie on jest wierzycielem a hipoteka była jest i będzie prawem akcesoryjnym. Ale tylko jakiś jełop napisał bzdury i od razu pisu wina bo najlepiej to nic nie zmieniać i oddać polską ziemię w łapy obcego wysoko dotowanego przez durną łunie kapitału, tak jak przemysł, banki, handel itp.byle tylko parę groszy przytulić na szybko. Takie właśnie głupie i krótkowzroczne myślenie, jest zgubą dla nas jako narodu bo władza zawsze ma się dobrze, zawsze może sobie apanaże dowolnie ustalać a zwykli ludzie nie i tylko kombinatorzy i szachraje mają mieć dobrze - nie, dosyć tego. Ale nie śpij chłopie, czuwaj bo ci "Prezes Wszystkich Prezesów albo Ojciec Dyrektor" ziemie ukradnie z pola i sprawdzaj KW czy ci jakiejś hipoteki pis cichcem nie wpisał, oszołomie.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.81.89.248
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.