W ustawie, którą Sejm uchwalił w styczniu zeszłego roku, chodziło o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych).

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) pozwala szybciej załatwić sprawę i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości. Składający wniosek musi posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w.

System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli sądowi na stwierdzenie, czy osoby te posiadają uprawnienia.

W kolejnej nowelizacji uchwalonej w lipcu zeszłego roku przewidziano większą informatyzację postępowań cywilnych. Na końcowym etapie prac przesunięto z 18 listopada 2015 r. na 1 kwietnia 2016 r. datę wejścia w życie przepisów o składaniu wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W resorcie sprawiedliwości trwały wówczas prace nad budową systemu informatycznego, umożliwiającego składanie takich wniosków.

Okazało się, że termin określony wówczas na 1 kwietnia 2016 r. ponownie musi zostać przesunięty. - Prace nad budową systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zostały już zakończone. Nadal jednak przeprowadzane są testy tego systemu przez jego użytkowników - wskazali w uzasadnieniu propozycji zmieniającej ten termin posłowie PiS.

- Z uwagi na to, że Krajowa Rada Notarialna zgłasza zastrzeżenia do działania systemu oraz wskazuje na zbyt krótki czas na gruntowne przygotowanie się do składania sformalizowanych wniosków o wpis w księdze wieczystej za pomocą systemu teleinformatycznego, uzasadnione jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy - dodano w uzasadnieniu.

Jednocześnie w nowelizacji wprowadzono zmiany w niektórych innych ustawach wynikające z niedawno uchwalonej i już wprowadzonej w życie reformy prokuratury.

O przesunięcie terminu dalszej informatyzacji postępowania z księgami wieczystymi apelował w czwartek w Senacie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Mówił, że jej wprowadzenie bez odpowiedniego przygotowania systemu przypominałoby "skok do basenu, w którym nie ma wody". Zapewnił, że data 1 lipca optymalna i "wszystko świadczy o tym, że nie będzie już przesuwana".

Ponieważ Senat nie wprowadził poprawek, nowelizacja trafi teraz do prezydenta.