Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. podał: „Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.”

Dla porównania: przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2506  zł; w 2013 r.  - 2869 zł.

Spadek przeciętnego dochodu oznacza, że łatwiej np. będzie spełnić kryteria zasiłków rodzinnych i stypendiów, a także uzyskać świadczenie 500 plus dla pierwszego dziecka.

Więcej

500 plus dla rolnika później