PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Spółki strategiczne ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych wykonuje prawo własności w stosunku do 57 spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ze względu na wiodący kierunek hodowli i rodzaj prowadzonych prac hodowlanych dzieli się je na trzy grupy: hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, hodowli zwierząt gospodarskich oraz hodowli koni i stad ogierów. Tych pierwszych jest 15, drugichPodstawowym celem działalności spółek strategicznych ANR jest prowadzenie hodowli twórczej i zachowawczej roślin uprawnych, właściwa realizacja programów hodowlanych, kreowanie postępu biologicznego dla jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb polskiego rolnictwa i sprostania konkurencji oraz współuczestnictwa w rynku globalnym.

W rozwoju nowoczesnego rolnictwa coraz większą rolę odgrywa postęp biologiczny, który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności ekonomicznej rolnictwa, zarówno z punktu widzenia ilości, jak i jakości produktów rolnych. W Polsce główną rolę w jego kreowaniu i upowszechnianiu odgrywają spółki ANR, które dysponują cennym materiałem genetycznym roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Stanowi on bazę tego postępu, który w postaci nowych odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych jest dostępny dla krajowego rolnictwa. Poza tym uniezależnia od ewentualnych chorób czy epidemii w innych krajach, pozwala realizować własne cele hodowlane, które nie zawsze są zbieżne z celami zagranicznych firm oraz gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Spółki te oferują wysokiej wartości materiał hodowlany i nasienny, a także know-how w zakresie prowadzonych prac hodowlanych. Należy podkreślić ścisłą współpracę spółek z placówkami naukowo-badawczymi, tj. uczelniami i instytutami.
W zakresie hodowli roślin spółki Agencji prowadzą zarówno hodowlę twórczą, jak i hodowlę zachowawczą. W spółkach hodowli roślin ogrodniczych zgrupowany jest najcenniejszy materiał genetyczny warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych, zaś w spółkach hodowli roślin rolniczych najcenniejszy materiał genetyczny zbóż, roślin strączkowych i motylkowych, traw, buraka cukrowego i pastewnego oraz ziemniaka.

Spółki hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych w pełni realizują założone i zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi programy hodowlane. Rejestrują nowe, cenne gospodarczo genotypy, realizują szerokie programy badawcze i doświadczalne potencjalnych kandydatów na odmiany w kraju i za granicą. Generalnie spółki są w posiadaniu odmian wnoszących do produkcji szerokie spektrum plonotwórcze i jakościowe większości gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych. Bezcennym dobrem spółek jest materiał hodowlany w nich zgromadzony, jego bioróżnorodność, a nadto dobra i wyspecjalizowana kadra hodowców oraz rozwinięte zaplecze badawczo-hodowlane. Spółki ANR w dalszym ciągu odgrywają dominującą rolę w hodowli roślin w Polsce, a potwierdza to fakt, że posiadają 56 proc. odmian roślin rolniczych i 74 proc. odmian roślin warzywnych pochodzących z krajowej hodowli wpisanych w Rejestrze Odmian. Natomiast udział odmian spółek ANR we wszystkich odmianach wpisanych do Rejestru Odmian wynosi 37 proc. (rośliny rolnicze 30 proc. i warzywne 45 proc.). Jest on mniejszy niż na początku lat 90. XX wieku, a główną przyczyną jego spadku jest rosnąca aktywność rejestracyjna hodowli zagranicznych.

Sytuacja w wynikach hodowli poszczególnych gatunków jest bardzo zróżnicowana. Jednak w najważniejszych gospodarczo gatunkach roślin uprawnych (szczególnie w zbożach – 42 proc. odmian krajowego rejestru) spółki ANR osiągają duże sukcesy hodowlane i mają znaczący udział w rynku.

Spółki hodowli zwierząt prowadzą hodowlę bydła, koni, a także w węższym zakresie trzody chlewnej i owiec. Podstawowym celem pracy hodowlanej jest produkcja materiału zarodowego dla doskonalenia populacji masowej zwierząt gospodarskich. W stadach zarodowych ANR doskonalenie zwierząt prowadzone jest w oparciu o krajowe programy genetycznego doskonalenia w zakresie hodowli i rozwoju bydła mlecznego, hybrydyzacji trzody chlewnej, prób dzielności i rozrodu koni oraz doskonalenia użytkowości mięsnej owiec. Spółki ANR dysponują zasobem genetycznym w postaci rodzimych odmian i ras zwierząt dostosowanych do miejscowych warunków glebowych i klimatycznych. Posiadanie tych zasobów stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby polskiego rolnictwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali międzynarodowej.

Hodowla bydła mlecznego jest głównym działem produkcji zwierzęcej w spółkach ANR i prowadzona jest w 45 spółkach, w których łącznie stado podstawowe liczy powyżej 25 tys. krów. Średnia wydajność mleczna w roku 2008 wyniosła ponad 9.000 kg mleka od krowy. Pogłowie w spółkach ANR stanowi jedynie 4,4 proc. krajowej populacji aktywnej, ale jego ranga w procesie doskonalenia jest znacznie wyższa niżby to wynikało z liczebności stada. Od tej stosunkowo małej populacji krów pochodzi jednak prawie połowa męskiego materiału hodowlanego. Najbardziej istotnym wskaźnikiem, charakteryzującym potencjał genetyczny stada, jest liczba buhajów dopuszczonych do rozrodu. Wg listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2009 r., do inseminacji w rasie czarno-białej dopuszczono 53 buhaje hodowli krajowej, z czego 20 sztuk, tj. 37,7 proc. wyhodowano w spółkach ANR. W spółkach Agencji znajduje się 689 matek buhajów to jest 52 proc. zakwalifikowanych do kojarzeń indywidualnych krów w kraju. Buhaje hodowlane ze stad Agencji stanowiły 45 proc. wszystkich buhajów zakupionych do Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt. Dane te wskazują na bardzo duże znaczenie tych stad dla programu doskonalenia bydła mlecznego.

Hodowla trzody chlewnej prowadzona jest w pięciu spółkach ANR. Są to chlewnie duże, liczące średnio 173 maciory, co w warunkach polskich ma istotne znaczenie, gdyż zwiększa skuteczność pracy hodowlanej. Celem programu doskonalenia jest dostarczanie hodowli terenowej najlepszego materiału reprodukcyjnego. Prowadzony jest m.in. program hybrydyzacji umożliwiający hodowcom zakup mieszańców, knurków i loszek w odpowiednich zestawach genotypowych. W 2008 r. spółki Agencji posiadały 899 macior objętych oceną.

W stadach Agencji hodowane są wszystkie rasy świń wykorzystywane w programie doskonalenia, tj.: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire i pietrain. Potwierdzeniem wartości genetycznej stad jest bardzo dobra mięsność (55–60 proc.) tuczników pochodzących z tych hodowli. Dlatego zapotrzebowanie na materiał hodowlany ze spółek Agencji jest duże. W 2008 r. sprzedaż materiału hodowlanego wyniosła: 448 knurków i 2057 loszek.

Aktualnie hodowla owiec i produkcja owczarska prowadzona jest w 7 spółkach ANR. W 2008 r. stan matek owczych w spółkach Agencji wynosił 2095 szt., co stanowi ok. 2,7 proc. pogłowia matek ocenianych w kraju. Hodowanych jest 5 ras owiec, z czego najbardziej liczną rasą jest merynos polski – 1558 matek. Zainteresowanie hodowlą owiec w kraju jest niewielkie, w rezultacie popyt na zwierzęta hodowlane jest bardzo mały.

Hodowla koni w stadninach prowadzona jest z uwzględnieniem założeń programu wykorzystywania zasobów genetycznych stad zarodowych ANR dla doskonalenia krajowej populacji koni. Liczba klaczy matek w stadninach ANR w roku 2008 wynosiła 1294. Spółki ANR hodują 9 ras koni: 4 spółki prowadzą hodowlę koni pełnej krwi angielskiej a 3 spółki hoduje konie czystej krwi arabskiej. Ich zadaniem jest dostarczanie koni czystorasowych, wykorzystywanych również w hodowli koni półkrwi. Głównym zadaniem spółek, hodujących konie półkrwi tj. rasy małopolskiej, wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi i śląskiej oraz rasy polski koń zimnokrwisty, jest zabezpieczenie ogierów dla Stad Ogierów. W stadninach utrzymywane jest tylko ok. 4 proc. stanu klaczy wpisanych do ksiąg hodowlanych, ale produkują one ponad 70 proc. ogierów ras szlachetnych. W roku 2008 Stada Ogierów utrzymywały 805 ogierów-reproduktorów. Średnia pokrytych klaczy przypadających na ogiera w ostatnim roku zmniejszyła się do 14,2 sztuk. W 4 spółkach prowadzona jest hodowla ras zachowawczych: konika polskiego i konia huculskiego. Spółka SKH Gładyszów Sp. z o.o. – hodująca konie huculskie posiada najlepsze stado tej rasy w Europie. W SO Sieraków Sp. o.o., SK Dobrzyniewo Sp. z o.o. oraz PHR Tulce Sp. z o.o. (Kobylniki) prowadzona jest hodowla konika polskiego.

Warto odnotować, że hodowla koni czystej krwi arabskiej wciąż jest zaliczana do najlepszych w świecie. Ceny koni na dorocznej aukcji w Janowie Podlaskim osiągają rekordowy poziom i stanowią swoisty wyznacznik cen światowych. Spośród ras regionalnych konie małopolskie i angloarabskie reprezentują najlepszy poziom hodowlany. Świadczą o tym dobre średnie ceny uzyskane za sprzedane konie.
Utrzymanie i rozwój krajowej hodowli twórczej roślin i zwierząt wynika z potrzeby zapewnienia polskiemu rolnictwu dostępu do materiału nasiennego roślin i materiału zarodowego zwierząt o cechach odpowiadających regionalnym warunkom. Prowadzenie własnych, krajowych programów hodowlanych ma znaczenie strategiczne dla polskiego rolnictwa ponieważ uniezależnia od ewentualnych chorób czy epidemii w innych krajach, jak również pozwala realizować własne cele hodowlane, które nie zawsze są zbieżne z celami zagranicznych firm hodowlanych oraz gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe kraju i stabilizację cen materiału nasiennego i zarodowego.

Spółki ANR będące w Polsce głównym nośnikiem postępu biologicznego w rolnictwie zapraszają wszystkie podmioty gospodarcze z sektora rolnego do nawiązania współpracy.
Oferują bowiem wysokiej wartości materiał hodowlany i nasienny, a także know-how w zakresie prowadzonych prac hodowlanych umożliwiający rozwój nowoczesnego i efektywnego rolnictwa.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • OBSERWATOR 2012-01-30 09:59:04
    A co najlepsze w tym wszystkim to jest to , ze w tych agencyjnych spolkach sa rzetelne i nawet na wysokim poziomie gospodarstwa rolne.Ale sa rownierz pod plaszczykiem spolki wlasnosci rolnej skarbu panstwa - prywatne folwarki w ktorych prezesi zachowuja sie jak wlasciciele a ludzi traktuja jak niewolnikow kturzy musza pracowac po 12-14 godzin dziennie za 1200 zl miesiecznie , a prezes legalnie pobiera 20000 miesiecznie.Jak na dzisiejsze czasy dobry interes , prywatna dzialalnosc za panstwowe pieniadze.!!!
  • A Krzak 2012-01-30 07:57:50
    Są to zadania, które powinno wykonywać Ministerstwo a nie paserska Agencja.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.232.99
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.