Według Kurpiel, powierzchnia nieruchomości sprzedanych przez ANR w Szczecinie stanowi 19 proc. gruntów sprzedanych przez Agencję w ub. roku w całym kraju.

W 2011 r. Oddział Terenowy w Szczecinie przeprowadził łącznie 9,9 tys. przetargów na sprzedaż, oferując blisko 60 tys. ha. Można było również kupić więcej gruntów dzierżawionych w trybie bezprzetargowym dla dzierżawców, z oferowanych w tym przypadku 11 tys. ha sprzedano 8,7 tys. ha.

Jak dodała Kurpiel, korzystne ceny zbytu większości produktów rolnych w okresie ostatnich dwóch lat spowodowały zwiększenie środków na zakup ziemi. Popyt wspierany był także przez preferencyjne kredyty na zakup ziemi z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także przez możliwości kupna gruntów od ANR na raty.

W 2011 r. średnia cena 1 ha gruntu rolnego zakupionego od agencji w województwie zachodniopomorskim utrzymała się na poziomie cen z ubiegłego roku i wyniosła ok. 15 tys. zł.

W ANR w Szczecinie, według danych z końca 2011 r., pozostało ok. 360 tys. ha, z czego prawie 274 tys. ha znajduje się w dzierżawie. Do rozdysponowania pozostało około 59 tys. ha.

Pod koniec 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zakłada ona m.in. wyłączenie z większych obszarowo dzierżaw 30 proc. użytków rolnych i ich przeznaczenie do sprzedaży, głównie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. Obecnie ANR wysyła dzierżawcom propozycje takich wyłączeń. Następnie wyłączone grunty będą przygotowywane do sprzedaży. Przewiduje się, że pierwsze grunty z wyłączeń pojawią się na rynku w 2013 r.