- Proces wyłączania gruntów rolnych z dzierżaw i uwolnienie ich do sprzedaży rolnikom w sposób skuteczny mogłoby podziałać stymulująco na producentów, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa, jednakże z uwagi na ogromny popyt przy ograniczonej dostępności gruntów w wielu regionach kraju, cena ziemi nie pozwala na realizację takich planów. Biorąc zatem pod uwagę w szczególności przytoczoną powyżej pomoc finansową ze strony państwa na ten cel, uwolnienie części gruntów pozostających dotychczas w dzierżawach skutecznie pomogłoby w realizacji założeń do tego wsparcia, jakie były głównym punktem uzasadnienia wniosku na forum UE w tej sprawie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: farmer.pl