Według urzędu metoda szacunkowa średnich cen opiera się na sprzedaży gruntów rolnych w ciągu roku, dla których również złożono wniosek o tytuł własności.

Wzrost cen po 2000 r.

W przypadku pastwisk odnotowano wzrost o 5 proc. do 3990 euro za hektar. Według Jordbruksverket, w latach 1990–2000 nie zaszły żadne większe zmiany w cenach gruntów. Jednak później te kwoty stale rosły.
Według oficjalnych statystyk średnia cena za hektar gruntów rolnych w 2022 r. była ponad dwukrotnie większa niż w 2012 r. i prawie 11 razy większa niż w 1995 r., kiedy Szwecja przystąpiła do UE.

 

 

Możliwą przyczyną wzrostu cen reforma WPR

Według urzędu rolnictwa kluczową rolę w tej tendencji mogła odegrać reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z 2005 roku.
Od tego momentu płatności bezpośrednie nie były już powiązane z powierzchnią upraw niektórych roślin i hodowli zwierząt, ale były przyznawane w zależności od powierzchni. Zdaniem organu, wpływ mógł mieć także stosunkowo niski poziom stóp procentowych od 2008 r. oraz inne zmiany w zakresie dotacji. Ogólnie rzecz biorąc, ceny w południowej Szwecji wzrosły bardziej niż na północy kraju, podaje Jordbruksverket.

 

 

Sprzedano 18 800 hektarów

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2022 roku najwyższą średnią cenę gruntów ornych i pastwisk odnotowano na obszarze produkcyjnym w południowej Gotlandii. Jednak największy wzrost ceny pastwisk w porównaniu z 2012 rokiem odnotowano na obszarach leśnych środkowej Szwecji, gdzie według statystyk rolniczych cena wzrosła o 129 proc.
Według urzędu metoda szacunkowa średnich cen opiera się na sprzedaży gruntów rolnych w ciągu roku, dla których również złożono wniosek o tytuł własności. W 2022 r. w obliczeniach uwzględniono prawie 2700 transakcji sprzedaży i nieco ponad 18 800 hektarów gruntów rolnych. Odpowiada to jednak mniej niż 1 procentowi wszystkich gruntów użytkowanych rolniczo w Szwecji.