NSZZ RI „Solidarność” zabiegał bezskutecznie o rozmowę z Panem Premierem – przypomnieli protestujący w Szczecinie rolnicy. „Zdaniem Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa mogłaby w przyszłości zapobiegać powstawaniu napięć społecznych w obszarze wsi i rolnictwa. Przypomnijmy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarowało wsparcie dla działań organizacji rolniczych w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (dop. Komunikat MRiRW oraz MKPRWZ podpisany w Szczecinie w dniu 30.01.2013 r.). Tymczasem Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, p. Donald Tusk nie rozumie wagi i skali problemów polskiej wsi, o czym może świadczyć Jego postawa wobec rolników zrzeszonych w NSZZ RI „Solidarność”. Pragniemy podkreślić, iż wiele spraw związanych z rozwojem polskiego rolnictwa dalece wykracza poza kompetencje Ministra Rolnictwa. Konieczne jest zaangażowanie Premiera Rządu” – stwierdzili protestujący w wydanym dziś komunikacie.

Dodali też propozycję:  „Szanowni Państwo, wśród wielu środowisk nastąpiło poruszenie z chwilą, gdy Pan Premier Donald Tusk zapowiedział „gospodarski objazd” po Polsce. Nie słowami, a obrazowo pragniemy Panu Premierowi zaoferować naszą pomoc: Panie Premierze! Może Pan liczyć na KONWÓJ POLSKIEGO ROLNIKA. Jesteśmy do Pańskiej dyspozycji na drogach krajowych i lokalnych. Z jednym zastrzeżeniem, iż nasza oferta nie obejmuje autostrad. Możemy spotykać się przy zjazdach”.