Projekt nowelizacji ustawy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafił właśnie do tzw. uzgodnień międzyresortowych. W projekcie znalazły się trzy zasadnicze zmiany:

- po pierwsze: prawo pierwokupu gruntów rolnych, zmieniających właściciela w obrocie prywatnym Agencja Nieruchomości rolnych będzie miała tylko wtedy, kiedy sprzedawana działka przekroczy powierzchnię 1 ha;

- po drugie: rolnicy, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwo, dokupując ziemię z zasobów skarbu państwa, będą podlegali ostrzejszym rygorom. Na prztargach, które organizuje Agencja Nieruchomości Rolnych, ziemię będą mogli kupować wyłącznie rolnicy, których gospodarstwo po powiększeniu nie będzie większe niż dwukrotna średnia wojewódzka;

- po trzecie: zostanie wprowadzona nowa definicja "rolnika" (na użytek przetargów ANR). Będzie za takiego uznana osoba, która spełni jednocześnie kilka warunków: będzie miała wykształcenie rolnicze, będzie samodzielnie prowadziła gospodarstwo oraz będzie mieszkać na terenie danej gminy nie krócej niż trzy lata.

Źródło: Małgorzata Felińska - Gazeta Pomorska