KE sugeruje, że od 2050 r. nie może już dojść do utraty gruntów ornych i użytków zielonych.

Do tego czasu inwestycje budowlane na gruntach rolnych powinny być zakazane lub przynajmniej zrekompensowane przez rekultywację gruntów rolnych.

Ponadto w swojej strategii Komisja Europejska proponuje bezpłatne badania dla rolników, na przykład na zawartość próchnicy w ich glebach. W 2023 r. Komisja Europejska chce kontynuować swoją strategię konkretnymi propozycjami legislacyjnymi. Następnie powinny być np. wynegocjowane cele ponownego nawadniania gleb bagiennych.

Komisja Europejska opiera się na inicjatywie „Carbon Farming” z udziałem unijnego sektora rolnego. Chodzi o wzbogacenie zawartości próchnicy w glebie i wynagrodzenie rolników za ich pochłaniacze dwutlenku węgla.

Według KE, od 60 do 70 procent gleb nie jest zdrowych. Prezentując swoją strategię KE zwróciła uwagę na szkody spowodowane erozją, zasolenie gleb i osuszanie gleb bagiennych. W opinii Komisji Europejskiej nie tylko powietrze i woda, ale także gleba muszą być, zatem chronione przez wspólne zasady w UE.

Z drugiej strony wiele państw członkowskich UE traktuje ochronę gleby, jako kwestię krajową. W końcu Komisja Europejska zapowiedziała, że ​​we wniosku z 2023 r. będzie regulować jak najwięcej na poziomie regionalnym lub lokalnym.