Ceny dzierżawy nie rosną gwałtownie we wszystkich krajach. W niektórych państwach członkowskich występuje również tendencja spadkowa - nawet w niektórych krajach o wysokich stawkach dzierżawy. Ceny dzierżawy rejestrowane przez KE są ważnym czynnikiem kosztowym w produkcji rolnej i ważnym wskaźnikiem atrakcyjności regionalnych rynków ziemi.

Według danych KE i niemieckiego ministerstwa rolnictwa, wśród krajów o najwyższych opłatach za dzierżawę ziemi w 2019 r. były: Niderlandy - 819 euro/ha, Dania -544 euro/ha i Niemcy -363 euro/ha.

Istnieją również duże różnice w proporcji dzierżawionych gruntów w całkowitej powierzchni uprawnej. Wszystkie one mają przyczyny ekonomiczne, ale także polityczne, prawne i historyczne.

Do krajów z najniższym udziałem gruntów dzierżawionych wśród użytkowanych gruntów rolnych należą: Rumunia 17 proc., Irlandia 18 proc. i Polska 20 proc. Wśród krajów mających największy udział gruntów dzierżawionych są: Czechy 83 proc., Francja 74 proc. i Niemcy 62 proc.